Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belasting

Waar betaal ik belasting?

U woont in Nederland. U gaat studeren in Duitsland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Duitsland maar reist u dagelijks op en neer tussen Duitsland en Nederland? Dan betaalt u in Duitsland geen belasting of premies voor de Duitse sociale verzekeringen. Behalve als u in Duitsland gaat werken of als u naar Duitsland verhuist en eigen inkomen heeft.

Ik ga werken naast mijn studie

Gaat u in Nederland werken? Dan betaalt u in Nederland belasting en premies voor de Nederlands sociale verzekeringen. Werkt u als werknemer? Dan houdt uw werkgever belasting, premies werknemersverzekeringen en premie volksverzekeringen in op uw loon. Gaat u in Nederland in het kader van uw opleiding een stage volgen? Dan is deze stage mogelijk gelijkgesteld aan werken als werknemer. Het bedrijf waar u stageloopt, moet dit beoordelen.

Krijgt u als stagiair een reële beloning, zoals het minimumloon? Dan heeft u dezelfde rechten als een gewone werknemer. Uw stage-bedrijf houdt belasting, premies werknemersverzekeringen en premie volksverzekeringen in op uw loon. Als u geen reële beloning ontvangt, bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Uw stage-bedrijf houdt alleen belasting en premie volksverzekeringen in op uw loon.

Als uw inkomen beperkt blijft, kunt u soms de ingehouden belasting en premie volksverzekeringen na afloop van het belastingjaar terugkrijgen van de Belastingdienst. U moet dan in Nederland belastingaangifte doen.

Gaat u in Duitsland werken? Over het loon dat u krijgt betaalt u in Duitsland belasting en premies voor de Duitse sociale verzekeringen. Bezoek voor meer informatie de website van het Finanzamt. Wilt u op deze site meer informatie over de gevolgen van het werken in Duitsland? Vul bij Mijn situatie in dat u in Nederland woont en gaat werken in Duitsland. 

Ik ga verhuizen naar Duitsland

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Duitsland? Dan woont u mogelijk niet meer in Nederland, maar in Duitsland.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Nederland
  • ik ga verhuizen
  • naar Duitsland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Duitsland verhuist om daar te studeren.