Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belasting

Waar betaal ik belasting?

U woont in Nederland en gaat studeren in Duitsland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Duitsland, maar reist u dagelijks op en neer tussen Duitsland en Nederland? Dan betaalt u in Duitsland geen belasting of premies voor de Duitse sociale verzekeringen. Dit verandert als u in Duitsland gaat werken of als u naar Duitsland verhuist en eigen inkomen heeft.

Ik ga werken naast mijn studie

Gaat u naast uw studie werken of stagelopen in Nederland en krijgt u een reële stagevergoeding, bijvoorbeeld het voor u geldende minimumloon? Dan bent u werknemer in loondienst. Uw werkgever of het stage-bedrijf houdt belasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in op uw loon. 

Gaat u in Nederland stagelopen en krijgt u geen reële stagevergoeding? Dan houdt uw stage-bedrijf enkel de belasting en premie volksverzekeringen in op uw loon. Of sprake is van een reële beloning moet uw stagebedrijf beoordelen. 

Aangifte inkomstenbelasting in Nederland

U woont en werkt in Nederland. U kunt misschien de ingehouden belasting en premie volksverzekeringen deels terug krijgen. Dit doet u via een aangifte inkomstenbelasting voor binnenlands belastingplichtige aan het einde van het jaar.

Ik ga werken in Duitsland

Gaat u naast uw studie werken in Duitsland? Dan betaalt u in Duitsland belasting en bijdragen voor de Duitse sociale verzekeringen.

Let op: gaat u in Duitsland werken via een Minijob, dan gelden mogelijk andere regels.

Ik ga verhuizen naar Duitsland

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Duitsland? Dan woont u mogelijk niet meer in Nederland, maar in Duitsland.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Nederland
  • ik ga verhuizen
  • naar Duitsland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Duitsland verhuist om daar te studeren.