Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Uitkering en Pensioen

Heb ik recht op uitkeringen en pensioen?

U woont in Nederland. U gaat studeren in Duitsland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Duitsland maar reist u dagelijks op en neer tussen Duitsland en Nederland? Dan woont u nog in Nederland. U bent in Nederland verzekerd voor een uitkering of pensioen. Behalve als u in Duitsland gaat werken of naar Duitsland verhuist.

Kan mijn nabestaande een uitkering krijgen?

Komt u te overlijden? Dan kan uw partner een nabestaandenuitkering (Anw) uit Nederland krijgen. Wordt uw kind een wees door uw overlijden? Uw kind kan dan een wezenuitkering uit Nederland krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkeringen.

Bouw ik ouderdomspensioen op?

U bouwt in Nederland ouderdomspensioen op. Dit Nederlandse pensioen heet AOW. U krijgt dit pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u de AOW-leeftijd bereikt.

Ik ga werken of stage lopen in Duitsland

Vanaf het moment dat u in Duitsland werkt, bent u niet meer sociaal verzekerd in Nederland. U bent dan ook niet meer verzekerd voor een uitkering of pensioen.

Let op: gaat u in Duitsland in het kader van uw opleiding een stage volgen? Dan is deze stage mogelijk gelijkgesteld aan werken. Het bedrijf waar u stageloopt, moet dit beoordelen. 
Minijob
In Duitsland kunt u een Minijob of geringfügige Beschäftiging doen. Een Minijob is anders dan overige banen. Bij een Minijob wordt u in Duitsland niet voor alle sociale verzekeringswetten verzekeringsplichtig. U bent wel verzekeringsplichtig voor de Deutsche Rentenversicherung (DRV). Daardoor bouwt u Duitse ouderdomsrente op. U bent verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid en uw nabestaanden kunnen in geval van uw overlijden een nabestaandenrente krijgen. De hoogte van de Deutsche Rente is gebaseerd op de premieafdracht. Daarom bouwt u tijdens een Minijob relatief weinig Deutsche Rente op. 

Ziek

Bij ziekte krijgt u maximaal zes weken uw volledige loon van uw werkgever. Bent u langer dan zes weken ziek? Dan hangt het er vanaf hoe u verzekerd bent.
  • Bent u verplicht of vrijwillig verzekerd? Uw werkgever houdt dan de bijdragen voor alle Duitse sociale verzekeringen in op uw brutoloon. U kunt dan een ziektewetuitkering (Krankengeld) van uw Krankenkasse krijgen. U ontvangt 70% van uw gemiddelde brutoloon met een maximum van 90% van uw gemiddelde nettoloon. Het Krankengeld eindigt als u weer kunt werken of als u 78 weken ziek bent geweest.
  • Bent u particulier verzekerd? Uw werkgever houdt geen premie voor Krankenversicherung en Pflegeversicherung in. U krijgt daarom ook geen Krankengeld van de Krankenkasse. U kunt een particuliere verzekering (Krankentagegeldregelung) afsluiten, zodat u inkomen heeft als u langer dan 6 weken ziek bent.

Langer dan 78 weken ziek?

Dan stopt uw Krankengeld. De DRV beslist dan of u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Erwerbsminderungsrente) krijgt. De Duitse uitkering wordt berekend over de jaren dat u in Duitsland heeft gewerkt. Werkte u eerder ook in Nederland? Dan kunt u ook in Nederland een uitkering krijgen. Deze uitkering is alleen voor de jaren dat u in Nederland werkte en als u ook volgens de Nederlandse regels arbeidsongeschikt bent. De Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering kunt u pas na 104 weken krijgen.

Werkloos

Raakt u uw baan kwijt? Dan kunt u in Nederland de werkloosheidsuitkering WW aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit heeft alleen zin als u ten minste 26 weken heeft gewerkt. Verder moet u zich in Nederland inschrijven als werkzoekende. Voor meer informatie, kunt u terecht bij UWV.

Overlijden

Als u zou overlijden, kunnen uw echtgenoot en kinderen vanuit Duitsland een nabestaandenuitkering krijgen. De Duitse uitkering heet Hinterbliebenenrente.
Uw nabestaanden vragen Hinterbliebenenrente aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Pensioen

U bent verzekerd in Duitsland en bouwt in Duitsland ouderdomspensioen op. Er zijn in Duitsland verschillende soorten ouderdomspensioenen (Altersrenten).

Ik ga verhuizen naar Duitsland

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Duitsland? Dan woont u mogelijk niet meer in Nederland, maar in Duitsland.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Nederland
  • ik ga verhuizen
  • naar Duitsland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Duitsland verhuist om daar te studeren.