Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorg

Kan ik in België of in Nederland medische zorg krijgen?

Bij ziekte wilt u een huisarts raadplegen. Misschien heeft u medicijnen nodig. Of moet u voor een operatie naar het ziekenhuis. U kunt gebruik maken van zorgaanbieders in België of in Nederland. Maar onder welke voorwaarden u de medische zorg krijgt, is afhankelijk van uw verzekering (zie uitleg onder Zorgverzekering). 

  • U bent Wlz-verzekerd in Nederland en heeft een zorgverzekering afgesloten bij een van de erkende zorgverzekeraars. En u heeft zich in België aangemeld bij een ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV). U kunt terecht bij zorgverleners in België en Nederland. Bij zorg in België vergoedt uw ziekenfonds of de Hulpkas. U mag (het restant van) de kosten ook declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij zorg in Nederland vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten.
  • U heeft via Europese regels recht op medische zorg voor rekening van Nederland (verdragsrecht). U heeft zich in Nederland laten registreren bij het CAK en in België aangemeld bij een ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV). U kunt terecht bij zorgverleners in België en Nederland. Bij zorg in België vergoedt uw ziekenfonds of de Hulpkas. Bij zorg in Nederland vergoedt zorgverzekeraar Zilveren Kruis de kosten.
  • U bent verzekerd in België en heeft zich aangemeld bij een ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV). U kunt terecht bij zorgverleners in België. Uw ziekenfonds of de Hulpkas vergoedt de kosten. Verblijft u in Nederland en heeft u dringend medische zorg nodig? Dan declareert u de kosten in Nederland bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis of in België bij uw ziekenfonds of de Hulpkas.

Wilt u weten hoe het zit met uw recht op zorg? Dan hebben we meer informatie nodig. Bepaal uw volledige persoonlijke situatie voor een definitief antwoord.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie