Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Ziekte- of werkloosheidsuitkeringen

Krijg ik bij ziekte of werkloosheid een uitkering?

Krijg ik een uitkering als ik ziek word?

Ik ben werknemer

U kunt in Duitsland alleen een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, zolang u nog geen Regelaltersrente kunt krijgen. Regelaltersrente is het reguliere Duitse ouderdomspensioen. Uw werkgever betaalt maximaal 6 weken uw loon door. Daarna krijgt u Krankengeld van uw Krankenkasse. Bent u na 78 weken nog steeds ziek en beslist de Deutsche Rentenversicherung (DRV) dat u arbeidsongeschikt bent? Dan krijgt u een Erwerbsminderungsrente.

Let op: is uw ziekte veroorzaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte? Dan krijgt u geen Krankengeld van uw Krankenkasse, maar Verletztengeld van de Berufsgenossenschaft.

Ik ben zelfstandige

Bent u freiwillig Krankenversichert? Dan betaalt de Krankenkasse na het verlopen van de wachttijd Krankengeld. De duur van de wachttijd spreekt u zelf af met de Krankenkasse.
U kunt in Duitsland alleen een of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, zolang u nog geen Regelaltersrente kunt krijgen. Regelaltersrente is het Duitse reguliere ouderdomspensioen. Bent u na 78 weken nog steeds ziek en beslist de Deutsche Rentenversicherung dat u arbeidsongeschikt bent? Dan krijgt u een uitkering van de Deutsche Rentenversicherung.

Ik ben ambtenaar

Uw werkgever (Dienstherr) betaalt u een uitkering bij ziekte. Neem contact op met uw werkgever (Dienstherr) om te vragen hoe het voor u geregeld is. Wordt u als ambtenaar duurzaam arbeidsongeschikt (dienstunfähig)? Dan vraagt uw dienst een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor u aan. Informeer bij uw dienst wanneer de dienst dit doet.

Krijg ik een uitkering als ik werkloos word?

Ik ben werknemer

U kunt in Duitsland alleen een werkloosheidsuitkering krijgen, zolang u nog geen Regelaltersrente kunt krijgen. Regelaltersrente is het Duitse reguliere ouderdomspensioen. De werkloosheidsuitkering (Arbeitslosengeld) vraagt u aan en bij de Bundesagentur für Arbeit.

Ik ben zelfstandige

U bent als zelfstandige niet verzekerd voor uitkeringen bij werkloosheid. U kunt zich vrijwillig tegen werkloosheid verzekeren bij de Bundesagentur für Arbeit. Dan kunt u wel een werkloosheidsuitkering (Arbeitslosengeld) uit Duitsland krijgen.

Ik ben ambtenaar

Als ambtenaar bent u niet verzekerd voor werkloosheid. Toch kunt u onder bepaalde voorwaarden een werkloosheidsuitkering krijgen. U krijgt geen werkloosheidsuitkering als u wordt ontslagen. Meestal kunt u Übergangsgeld krijgen. Informeer bij uw werkgever (Dienstherr) hoe u dat kunt krijgen en of u dat kunt krijgen.