Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorgverzekering

Moet ik in Duitsland of in Nederland een zorgverzekering afsluiten?

Een opname in het ziekenhuis of de aanschaf van medicijnen kost natuurlijk geld. Heeft u een ziektekostenverzekering afgesloten? Dan betaalt uw Krankenkasse of zorgverzekeraar de rekening. In welk land u een verzekering moet afsluiten, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden na uw verhuizing.

Als u werkt 

In welk land u een verzekering moet afsluiten, hangt af van waar u werkt en de aard van uw beroepsactiviteit.

  • Werkt u uitsluitend in Nederland? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.
  • Werkt u uitsluitend in Duitsland? U moet zich in Duitsland verzekeren. U meldt zich aan bij een van de Krankenkassen of particuliere ziektekostenverzekeringen (private Krankenversicherung).
  • Werkt u gelijktijdig of afwisselend in Nederland én in Duitsland? Waar u een verzekering moet afsluiten hangt af van de aard van uw beroepsactiviteiten en/of van hoeveel u in Duitsland werkt.
    • Werkt u bijvoorbeeld in beide landen als werknemer en voor ten minste 25% van uw arbeidstijd in Duitsland? U moet zich in Duitsland verzekeren. U meldt zich aan bij een van de Krankenkassen of particuliere ziektekostenverzekeringen (private Krankenversicherung).
    • Werkt u bijvoorbeeld als ambtenaar in Nederland en als werknemer in Duitsland? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.

Als u niet werkt en een pensioen of uitkering krijgt 

In welk land u een verzekering moet afsluiten, hangt in eerste instantie af van welk land uw pensioen of uitkering betaalt. 

  • U krijgt uitsluitend een pensioen of uitkering uit Nederland.  Krijgt u bijvoorbeeld een AOW-pensioen of een WIA-uikering, dan heeft u via Europese regels recht op medische zorg voor rekening van Nederland (verdragsrecht). U moet zich in Nederland laten registreren bij het CAK.
  • U krijgt uitsluitend een pensioen of uitkering uit Duitsland. U moet een verzekering in Duitsland afsluiten. U meldt zich aan bij een van de Krankenkassen of particuliere ziektekostenverzekeringen (private Krankenversicherung).
  • U krijgt een pensioen of uitkering uit Nederland én uit Duitsland. Bijvoorbeeld een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een pensioen van de Deutsche Rentenversicherung (DRV). U moet een verzekering in Duitsland afsluiten. U meldt zich aan bij een van de Krankenkassen of particuliere ziektekostenverzekeringen (private Krankenversicherung).

Wilt u weten in welk land u zich moet verzekeren? Dan hebben we meer informatie nodig. Bepaal uw volledige persoonlijke situatie voor een definitief antwoord.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie