Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

A1 verklaring

Heb ik een A1-verklaring nodig?

U bent zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld ZZP’er) en woont in België. U gaat als zelfstandige ondernemer in Nederland werken. U gaat bijvoorbeeld een opdracht in Nederland uitvoeren of u vestigt zich als zelfstandig ondernemer in Nederland.

In een aantal situaties moet u een A1-formulier aanvragen. Bijvoorbeeld als normaal gesproken in België werkt en tijdelijk in Nederland een opdracht gaat uitvoeren. Of als u gelijktijdig in Nederland en in één of meer andere landen gaat werken. Gaat u uitsluitend in Nederland werken, dan hoeft u geen A1-formulier aan te vragen.

Wat is een A1-formulier?

Het A1-formulier is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Dit is nuttig in gevallen waar u moet bewijzen dat u sociale bijdragen betaalt in een ander EU-land dan waar u werkt.

Waar vraag ik een A1-formulier aan?

U vraagt het A1-formulier kosteloos aan bij het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). Het RSVZ beslist in welk land u sociaal verzekerd en premieplichtig bent. Onder uw sociale verzekering valt niet alleen uw verzekering voor geneeskundige zorg. Het gaat ook over kinderbijslag, uitkering bij ziekte en invaliditeit, rustpensioen, en overlevingspensioen.

Beslist RSVZ dat u in België verzekerd bent? Dan krijgt u het A1 van het RSVZ. Als RSVZ beslist dat u in Nederland verzekerd bent, dan neemt RSVZ contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt het A1 daarna van de SVB.

Waar ben ik sociaal verzekerd?

Dit is afhankelijk van de manier waarop u als zelfstandige in Nederland werkt. RSVZ moet kijken naar alle feiten en omstandigheden en daarna Europese “aanwijsregels” toepassen.

U bent bijvoorbeeld in België sociaal verzekerd, als u:

  • tijdelijk in Nederland werkt. Het RSVZ noemt dit detachering. U heeft als metselaar een eenmanszaak in België en krijgt een klus in Nederland. U werkt een aantal weken alleen in Nederland.
  • afwisselend in België en Nederland werkt en ten minste 25% van uw werktijd in België werkt. U bent fysiotherapeut en werkt vanuit een praktijkruimte in België en Nederland. U behandelt meestal patiënten in België.

U bent bijvoorbeeld in Nederland sociaal verzekerd, als u:

  • uitsluitend in Nederland werkt. U begint daar bijvoorbeeld een kapperszaak.
  • afwisselend in België en Nederland werkt, minder dan 25% van uw werktijd in België werkt, en het centrum van belangen van uw werkzaamheden in Nederland ligt. U heeft een vennootschap in België en Nederland. Maar u verleent vooral diensten in Nederland.

Let op: voor de toepassing van deze aanwijsregels, onderzoekt RSVZ of u wel of geen zelfstandige bent:

  • in België bent u zelfstandige als u, door uw zelfstandige activiteit in België, bent verzekerd in het sociaal statuut voor de zelfstandigen. U bent bijvoorbeeld zaakvoerder van een in België gevestigde BVBA.
  • in Nederland bent u zelfstandige als u, door uw zelfstandige activiteit in Nederland, niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. U heeft bijvoorbeeld een eigen kledingwinkel in Nederland.

Als u in 1 van de landen toch als werknemer wordt beschouwd (u bent bijvoorbeeld schijnzelfstandig), dan moet RSVZ andere regels toepassen om te bepalen in welk land u sociaal verzekerd bent.