Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Schijnzelfstandigheid

Wanneer ben ik een schijnzelfstandige?

Schijnzelfstandigheid doet zich voor als u op papier als zelfstandige werkt, terwijl u in feite een werknemer bent. Als zelfstandige moet u voor eigen rekening werken. Dat betekent dat er geen enkele gezagsverhouding tussen u en uw opdrachtgever mag bestaan. U moet bijvoorbeeld meerdere opdrachtgevers hebben en u moet (relatief) vrij zijn om uw werk te organiseren. Ook mag uw opdrachtgever u niet verplichten wanneer, waar en hoe taken uitgevoerd moeten worden. Is dat wel zo? Dan bent u in feite een werknemer. Ook al schrijft u facturen uit en heeft u een btw-nummer.

Is sprake van schijnzelfstandigheid dan gelden, met terugwerkende kracht, voor de heffing van belastingen en sociale verzekeringspremies, de regels voor werknemers. Ook kunnen boetes worden opgelegd.

Regels voor de beoordeling van zelfstandigheid in Nederland

U en uw opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. 

Hoe werkt het?

De Belastingdienst publiceert 3 soorten voorbeeldovereenkomsten: 

  • algemene voorbeeldovereenkomsten,
  • individuele voorbeeldovereenkomsten, en
  • overeenkomsten voor specifieke branches en beroepsgroepen.

U kunt deze overeenkomsten gebruiken als het werk onder dezelfde voorwaarden wordt uitgevoerd. Zolang u en de opdrachtgever werken volgens 1 van de overeenkomsten, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Het gebruik van de voorbeeldovereenkomsten is niet verplicht. U kunt ook eigen overeenkomsten maken en die aan de Belastingdienst ter beoordeling voorleggen.