Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Pensioen

Krijg ik bij pensionering een pensioen uit België of Nederland?

U woont in België en gaat als zelfstandige in Nederland werken. U bouwt ouderdomspensioen op in het land waarin u sociaal verzekerd bent. Welk land dat is, hangt af van uw omstandigheden. Door het aanvragen van een A1-verklaring, krijgt u duidelijkheid. Weten hoe dat zit? Bekijk eerst de informatie onder A1-verklaring.

Als u in België sociaal verzekerd bent

U bouwt u in België ouderdomspensioen op. Dit Belgische pensioen heet rustpensioen. De Federale Pensioendienst (FPD) betaalt het pensioen als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Onder welke voorwaarden krijg ik rustpensioen voor zelfstandigen?

U kunt rustpensioen voor zelfstandigen krijgen, als u:

  • 65 jaar bent, en
  • een periode als zelfstandige in hoofdberoep heeft gewerkt, en
  • ieder kwartaal de sociale bijdrage heeft betaald aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij u zich als zelfstandige heeft aangemeld.

Het rustpensioen gaat in vanaf de maand die volgt op de maand waarin u 65 wordt. Bent u bijvoorbeeld in november jarig, dan krijgt u vanaf 1 december uw pensioen.

Hoe wordt het rustpensioen voor zelfstandigen opgebouwd?

Voor ieder jaar dat u in België rustpensioen voor zelfstandigen opbouwt, krijgt u: 1/45 x bedrijfsinkomen x herwaarderingsfactor x 60% of 75%. Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) vermenigvuldigt de bedrijfsinkomsten met een factor, om dit aan te passen aan de kosten van levensonderhoud op de ingangsdatum van uw rustpensioen. En voor elk jaar geldt een maximumbedrag. Krijgt u bijvoorbeeld in 2024 een bedrijfsinkomen van € 74.488,69 of meer? Dan rekent RSVZ met dat bedrag. Met welk percentage het RSVZ uw pensioen berekent, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden op de ingangsdatum van het rustpensioen. Bent u gehuwd? En krijgt uw echtgenoot geen inkomen? Dan rekent RSVZ met 75% (gezinsbedrag). In alle andere omstandigheden rekent RSVZ met 60% (alleenstaandenbedrag).

Wilt u weten hoeveel rustpensioen voor zelfstandigen u opbouwt? Maximaal 5 jaar vóór de ingangsdatum van uw rustpensioen, kunt u het RSVZ vragen om een voorlopige berekening (raming).

Waar vraag ik het rustpensioen voor zelfstandigen aan?

U vraagt uw rustpensioen aan in het land waar u woont op het moment dat u met pensioen gaat.

Woont u in België? Dan vraagt u rustpensioen aan bij de pensioendienst van het gemeentebestuur in uw woonplaats. Voor uw zelfstandigenpensioen kunt u ook terecht bij de het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSZV). U kunt uw aanvraag het beste een jaar voor uw pensioenleeftijd indienen. Dan heeft het RSVZ genoeg tijd om te onderzoeken hoeveel pensioen u krijgt.

Woont u in een ander land? Ga naar de website van RSVZ om te weten hoe u rustpensioen moet aanvragen.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

U bouwt in Nederland ouderdomspensioen op. Dit Nederlandse pensioen heet AOW. U krijgt dit pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u de AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer krijg ik AOW-pensioen?

U krijgt uw AOW-pensioen zodra u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Let op: bent u geboren op of na 1 januari 1950? En bent u in de 50 jaren vóór uw AOW-leeftijd in totaal minder dan 1 jaar verzekerd geweest voor AOW? Dan krijgt u geen AOW-pensioen.

Hoeveel AOW-pensioen krijg ik?

Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en hoe lang u AOW-pensioen hebt opgebouwd. Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor AOW, krijgt u 2% van een vast bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op het minimumloon.

Wilt u weten hoeveel AOW u later gaat krijgen? SVB legt op de website uit hoe u een overzicht kunt krijgen van uw AOW-pensioen. Als u DigiD heeft, kunt u bijvoorbeeld direct inloggen op “Mijn SVB”. Heeft u geen DigiD en kunt u die ook niet krijgen? Vraag dan het SVB Pensioenoverzicht aan met een formulier.

Waar vraag ik mijn AOW-pensioen aan?

U vraagt uw AOW-pensioen aan in het land waar u woont op het moment dat u uw AOW-leeftijd bereikt.

Woont u in België? Dan vraagt u AOW aan bij de pensioendienst van het gemeentebestuur in uw woonplaats, of bij de gewestelijke dienst van de Federale Pensioendienst (FPD). FPD stuurt de aanvraag door aan de SVB. U kunt uw aanvraag het beste een jaar voor uw AOW-leeftijd indienen. Dan heeft de SVB genoeg tijd om te onderzoeken hoeveel pensioen u krijgt.

Woont u in een ander land? Ga naar de website van SVB om te weten hoe u AOW-pensioen moet aanvragen.