Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Verblijfsvergunning

Heb ik een verblijfsvergunning nodig?

Heeft u de nationaliteit van België? Of de nationaliteit van een ander EU-land, een EER-land of van Zwitserland? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig om naar Nederland te gaan.

Ik heb een andere nationaliteit

Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. U moet daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn afhankelijk van uw nationaliteit en de reden van verblijf in Nederland. Daarnaast moet u een geldig paspoort hebben. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een verblijfsvergunning lange tijd kan duren.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Meer informatie over het recht van verblijf in Nederland vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie