Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Werkvergunning

Heb ik een werkvergunning nodig?

Als u de Belgische nationaliteit heeft, heeft u geen werkvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Ook als u de nationaliteit van een EU-land, een EER-land of Zwitserland heeft, hoeft u geen werkvergunning te hebben.

Ik heb een andere nationaliteit

Dan heeft u waarschijnlijk een werkvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Uw werkgever moet een werkvergunning voor u aanvragen. Krijgt uw werkgever geen werkvergunning voor u, dan mag u niet in Nederland werken.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Meer informatie over de voorwaarden waaronder u in Nederland kunt werken, vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie