Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Btw betalen

Moet ik Nederlandse of Duitse btw berekenen en afdragen?

U woont in Duitsland. U bent zelfstandig ondernemer. U gaat in Nederland ondernemen en levert goederen of diensten aan klanten in Nederland. Moet u dan btw in rekening brengen aan uw klant of niet? En als u btw in rekening moet brengen, moet u dan Duitse of Nederlandse btw in rekening brengen?

Mijn bedrijf is in Nederland gevestigd

Is uw bedrijf in Nederland gevestigd, dan brengt u Nederlandse btw in rekening. Periodiek doet u aangifte, en betaalt u de btw.

Dit geldt ook als u een vaste inrichting in Nederland heeft. Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht.
Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

  • een winkel of een andere vaste verkoopgelegenheid
  • een werkplaats of een fabriek met kantoor

Er is geen sprake van een vaste inrichting bij een opslagruimte, een goederendepot of een inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan onderzoek, reclame en het verstrekken van inlichtingen. Een vakantiewoning die voor verhuur is bestemd, is ook geen vaste inrichting.

Tarieven: 21%, 9% of 0%

Het algemene btw-tarief in Nederland is 21%. Daarnaast bestaan 2 bijzondere tarieven: het 9%-tarief en het 0%-tarief (nultarief).  Op de website van de Belastingdienst staat wanneer de bijzondere tarieven gelden.

Mijn bedrijf is in Duitsland gevestigd

Is uw bedrijf in Duitsland gevestigd, en u heeft geen vaste inrichting in Nederland. Dan geldt het volgende.

Ik lever goederen aan ondernemers in Nederland

Levert u goederen aan ondernemers in Nederland dan past u meestal het 0%-tarief toe. Als u het 0%-tarief toepast moet u kunnen aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen.

Let op: met 'ondernemer' wordt ook bedoeld een organisatie die geen ondernemer is, maar wel een btw-identificatienummer heeft. Via de internetsite van de Europese Commissie kunt u het btw-identificatienummer en de naam- en adresgegevens van uw afnemer controleren.

Ik lever diensten aan ondernemers in Nederland

Levert u diensten aan ondernemers in Nederland dan verlegt u meestal de btw naar uw klant. De dienst is belast in Nederland, waarbij de afnemer zelf de btw berekent en in Nederland betaalt. Dat noemt men een intracommunautaire dienst.

Let op: met 'ondernemer' wordt ook bedoelt een organisatie die geen ondernemer is, maar wel een btw-identificatienummer heeft. Via de internetsite van de Europese Commissie kunt u het btw-identificatienummer en de naam- en adresgegevens van uw afnemer controleren.

Ik lever diensten aan klanten die in Nederland geen btw-aangifte doen

Levert u diensten aan klanten in Nederland die geen btw-aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren, dan brengt u meestal 7% of 19% Duitse btw in rekening.

Ik lever goederen aan klanten die in Nederland geen btw-aangifte doen

Verkoopt u goederen aan een klant in Nederland die geen btw-aangifte doet, bijvoorbeeld een particulier? Dan brengt u de btw in rekening die in Nederland geldt en geeft u deze btw in Nederland aan.

Op deze regel bestaat een belangrijke uitzondering: u mag namelijk tot aan een drempelbedrag Duitse btw in rekening brengen (afstandsverkopen).

Let op: het drempelbedrag geldt niet voor alle goederen. De regeling geldt bijvoorbeeld niet voor accijnsgoederen. Exporteert u accijnsgoederen naar particulieren in Nederland? Dan brengt u het Nederlandse btw-tarief in rekening. U geeft in Nederland deze btw aan.