Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belasting betalen

Betaal ik in Nederland of in Duitsland belasting over winst uit onderneming?

Als inwoner van Duitsland bent u in Duitsland belastingplichtig. U betaalt in Duitsland inkomstenbelasting over uw winst, tenzij u in Nederland beschikt over een vaste inrichting. Duitsland en Nederland hebben hierover afspraken gemaakt in een belastingverdrag. 

Waar inkomstenbelasting betalen

U betaalt in Duitsland inkomstenbelasting over uw winst als zelfstandig ondernemer. Alleen als sprake is van een vaste inrichting Nederland betaalt u inkomstenbelasting in Nederland over uw winst. 

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Nederland die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit die bedrijfsruimte worden goederen of diensten aan derden geleverd. Een winkel of andere vaste verkoopgelegenheid is bijvoorbeeld een vaste inrichting.

De volgende bedrijfsruimtes zijn meestal geen vaste inrichting:
  • opslagruimte
  • goederendepot
  • inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden zoals onderzoek, reclame of het verstrekken van inlichtingen
  • vakantiewoning die voor verhuur is bestemd

Let op: u betaalt inkomstenbelasting in Duitsland over alle werkzaamheden die u verricht als zelfstandig ondernemer in Duitsland. 

Schijnzelfstandigheid

Als sprake is van schijnzelfstandigheid in Nederland, dan betaalt u in Nederland belasting. Uw opdrachtgever moet in dat geval belasting inhouden en afdragen.

Wanneer betaal ik in Duitsland belasting?

U betaalt in Duitsland inkomstenbelasting over uw winst als zelfstandig ondernemer, tenzij sprake is van een vaste inrichting in Nederland. Dit betekent dat uw Duitsland inkomstenbelasting heft over alle activiteiten die u verricht buiten Nederland en niet aan een Nederlandse vaste inrichting kunnen worden toegerekend.

Als u in Nederland belasting moet betalen

Als sprake is van een vaste inrichting in Nederland, dan mag Nederland inkomstenbelasting heffen over uw winst als zelfstandig ondernemer. U woont in Duitsland. Dit betekent dat u in Nederland een buitenlands belastingplichtige bent. U geeft uw winst als zelfstandig ondernemer op in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtige. Uw winst uit zelfstandige arbeid wordt berekend via de Nederlandse wet en regelgeving.

Als u over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt én een inkomensverklaring kunt overleggen, dan wordt u aangemerkt als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U heeft dan recht op dezelfde heffingskortingen en aftrekposten als een inwoner van Nederland.

U betaalt de verschuldigde belasting via een aanslag. Daartoe doet u ieder jaar in Nederland belastingaangifte. U kunt online aangifte doen via Mijn Belastingdienst. U logt in op Mijn Belastingdienst via DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag dan een gebruikersnaam en wachtwoord aan bij de Belastingdienst.

Let op: bent u ook in Nederland sociaal verzekerd? Dan doet u met uw belastingaangifte tevens aangifte voor de Nederlandse volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.