Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Premie betalen

Waar betaal ik premie voor de sociale verzekeringen?

Als u sociaal verzekerd bent, kunt u kinderbijslag, uitkeringen, pensioenen of vergoeding van zorgkosten krijgen. U betaalt hiervoor premies. 

U woont in Duitsland en gaat als zelfstandige in Nederland werken. Daardoor heeft u te maken met 2 landen waar u sociaal verzekerd kunt zijn en waar u sociale verzekeringspremies kunt betalen. U bent premieplichtig in het land waarin u sociaal verzekerd bent. Welk land dat is, hangt af van uw omstandigheden.

Wilt u weten in welk land u sociaal verzekerd bent?

Als u in Duitsland sociaal verzekerd bent

U betaalt bijdragen voor de Duitse sociale verzekeringen. U betaalt geen premies voor de Nederlandse sociale verzekeringen. U bent in Duitsland sociaal verzekerd als u tot een van de volgende beroepsgroepen hoort:

 • zelfstandig ambachtsman;
 • zelfstandig docent; 
 • verzorger; 
 • vroedvrouw; 
 • zeeloods; 
 • huisnijverheid; 
 • kustschipper of kustvisser;
 • kunstenaar;
 • schrijver;
 • landbouwer;
 • zelfstandig ingehuurde.

Hoe worden de premies berekend?

U betaalt premies voor de Deutsche Rentenversicherung. Hierdoor bouwt u Altersrente op en bent u verzekerd voor de Hinterbliebenenrente en voor een uitkering bij Erwerbsminderungsrente na 78 weken ziekte. U betaalt de premies aan de Deutsche Rentenversicherung (DRV). Meldt u zich daarvoor aan bij de DRV. Kunt u zich niet aanmelden bij DRV? Dan verwijst de DRV u door naar de juiste instantie (bijvoorbeeld het Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung of de Berufsständische Versorgungswerke).
U bent verplicht om over uw inkomsten premie voor de Rentenversicherung te betalen van 9,3% over maximaal € 7.550,00.

Als u verplicht of vrijwillig voor de ziektekosten in Duitsland verzekerd bent, moet u uw inkomsten doorgeven aan de Krankenkasse. De premie voor de Krankenversicherung is 7,3% en voor de Pflegeversicherung is 2,3 % over uw inkomsten, tot maximaal € 5.175,00.

Bent u niet in Duitsland en ook niet in Nederland sociaal verzekerd?

In Nederland kunt u een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet, werkloosheidsuitkering (WW) en de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) afsluiten. Meer informatie vindt u bij het UWV.
In Duitsland kunt u een vrijwillige verzekering voor de WW (Arbeitslosengeld I) alleen afsluiten als u direct voorafgaand verplicht verzekerd bent geweest voor de WW. Meer informatie vindt u bij de Agentur für Arbeit.

Meer informatie over een vrijwillige verzekering voor een Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering en een verzekering voor een ouderdomspensioen (Altersrente) vindt bij de Deutsche Rentenversicherung
U kunt ook particuliere verzekeringen afsluiten.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

U betaalt premies voor de Nederlandse sociale verzekeringen.

Hoe worden de premies berekend?

U betaalt premies volksverzekeringen en premie Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt deze premie zelf aan de Belastingdienst.

De premies volksverzekeringen zijn:

 • Premie AOW, 17,90%
 • Premie Wlz, 9,65%
 • Premie Anw, 0,1%

U betaalt de premies volksverzekeringen over een inkomen tot € 38.098,00 (in 2024). 

De premie Zvw bedraagt 5,32%%. U betaalt de premie Zvw over maximaal € 75.518,00 per jaar.

Verrekening via aanslag Belastingdienst

U krijgt aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. U kunt de voorlopige aanslag in één keer of in termijnen betalen. Na afloop van elk jaar doet u aangifte van uw inkomen bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst krijgt u daarna een aanslag. Hierin staat of u nog premie terug krijgt of premie moet bijbetalen.