Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Btw terugvragen

Hoe vraag ik in Nederland betaalde btw terug?

Heeft u btw betaald in Nederland over goederen, diensten of een ingevoerd product uit een niet-EU-land? Hoe vraagt u die terug?

Ik doe in Nederland btw-aangifte

Doet u in Nederland btw-aangifte, dan vraagt u de in Nederland betaalde btw via uw Nederlandse btw-aangifte terug.

Ik doe in Nederland geen btw-aangifte

Doet u geen btw-aangifte in Nederland? Dan kunt u de in Nederland betaalde btw terugvragen via een speciale internetsite van de Duitse belastingadministratie (BZStOnline-Portal). Na ontvangst stuurt de Duitse belastingadministratie uw verzoek door naar de belastingdienst in Nederland.

De Nederlandse belastingdienst stuurt aan u een ontvangstbevestiging naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de bedrijfsgegevens in uw verzoek om teruggaaf. Heeft u na 1 maand nadat u uw verzoek heeft ingediend, nog geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan kunt u contact opnemen met Duitse belastingadministratie of de Belastingtelefoon Buitenland in Nederland.

U kunt Nederlandse btw terugvragen over de afgelopen 5 jaar. Doe uw digitale verzoek om teruggaaf van Nederlandse btw over vorig jaar vóór 1 oktober van dit jaar. Daarna kan dit mogelijk niet meer digitaal. U kunt dan een schriftelijk verzoek doen bij de Nederlandse belastingdienst.