Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Opgaaf wereldinkomen

Waarom moet ik mijn wereldinkomen opgeven?

Ontvangt u zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Of betaalde u een buitenlandbijdrage Zvw aan het CAK? Om uw definitieve toeslag of bijdrage vast te stellen hebben de Dienst Toeslagen en het CAK uw wereldinkomen nodig. Uw wereldinkomen is het inkomen dat u in of vanuit Nederland heeft, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

U bent verplicht uw wereldinkomen door te geven. Doet u dat niet dan stopt de Dienst Toeslagen de toeslag(en) die u of uw eventuele toeslagpartner ontvangen. U moet deze toeslag(en) dan terugbetalen.

Hoe geeft u uw wereldinkomen op?

Uw wereldinkomen geeft u door met het formulier 'Opgaaf wereldinkomen'. U krijgt dit formulier toegestuurd door de Dienst Toeslagen. Heeft u een partner? Dan krijgt uw partner zelf een opgaaf.

Let op: Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet u geen aangifte voor inkomstenbelasting, de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Wat gebeurt er met uw opgaaf?

De Dienst Toeslagen stelt uw wereldinkomen vast. U krijgt hiervan bericht. Vervolgens bepalen de Dienst Toeslagen en CAK de definitieve hoogte van uw toeslag en uw bijdrage. Ook hiervan krijgt u bericht.