Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belasting betalen

Betaal ik in Nederland of in Duitsland belasting over winst uit onderneming?

Als inwoner van Nederland bent u in Nederland belastingplichtig. U betaalt in Nederland inkomstenbelasting over uw winst, tenzij u in Duitsland beschikt over een vaste inrichting. Nederland en Duitsland hebben hierover afspraken gemaakt in een belastingverdrag. 

Waar inkomstenbelasting betalen

U betaalt in Nederland inkomstenbelasting over uw winst als zelfstandig ondernemer. Alleen als sprake is van een vaste inrichting Duitsland betaalt u inkomstenbelasting in Duitsland over uw winst. 

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Duitsland die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit die bedrijfsruimte worden goederen of diensten aan derden geleverd. Een winkel of andere vaste verkoopgelegenheid is bijvoorbeeld een vaste inrichting.

De volgende bedrijfsruimtes zijn meestal geen vaste inrichting:
  • opslagruimte
  • goederendepot
  • inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden zoals onderzoek, reclame of het verstrekken van inlichtingen
  • vakantiewoning die voor verhuur is bestemd

Let op: u betaalt inkomstenbelasting in Nederland over alle werkzaamheden die u verricht als zelfstandig ondernemer in Nederland. 

Schijnzelfstandigheid

Als sprake is van schijnzelfstandigheid in Duitsland, dan betaalt u in Duitsland belasting. Uw opdrachtgever moet in dat geval belasting inhouden en afdragen.