Kinderen

Krijg ik uit Duitsland of Nederland gezinsbijslagen voor mijn kinderen?

Krijg ik kinderbijslag uit Nederland of uit Duitsland?

Uit welk land u kinderbijslag krijgt, hangt af van de vraag waar u sociaal verzekerd bent.

Bent u in Nederland gevestigd en gaat u als zelfstandige ondernemer in Duitsland een opdracht uitvoeren, dan blijft u meestal in Nederland sociaal verzekerd. U kunt dan kinderbijslag uit Nederland krijgen.

Vestigt u zich echter als zelfstandig ondernemer in Duitsland, dan raakt u mogelijk in Duitsland sociaal verzekerd. U kunt dan kinderbijslag uit Duitsland krijgen.

Wilt u weten waar u sociaal verzekerd bent? Of wat u moet doen als u kinderbijslag uit Nederland of uit Duitsland kunt krijgen?

Krijg ik kinderopvangtoeslag?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor kinderen die nog niet op het voortgezet onderwijs zitten en naar de geregistreerde kinderopvang gaan. Heeft u een toeslagpartner? Dan moeten u en uw toeslagpartner beiden aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen. Doet u of uw toeslagpartner dat niet, dan kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Lees meer over de kinderopvangtoeslag

Krijg ik kindgebonden budget?

Krijgt u kinderbijslag uit Nederland, dan kunt u ook kindgebonden budget krijgen. Kindgebonden budget is een bijdrage van de Nederlandse overheid in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Lees meer over het kindgebonden budget

Als de andere ouder of verzorger ook gezinsbijslagen krijgt

Krijgt de andere ouder of verzorger van uw kind (bijvoorbeeld uw partner) gezinsbijslag uit een ander land dan u? Dan is sprake van samenloop van gezinsbijslagen van 2 ouders. Om te voorkomen dat u dubbel gezinsbijslag krijgt, passen de kinderbijslagorganisaties in beide landen speciale Europese voorrangsregels toe.

Lees meer over de samenloop van gezinsbijslagen

Kan ik nog andere gezinsuitkeringen krijgen?

Nederland kent geen andere gezinsuitkeringen, Duitsland wel. Afhankelijk van de situatie kunt u nog andere gezinsuitkeringen uit Duitsland krijgen

Lees meer over andere gezinsuitkeringen