Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Btw betalen

Moet ik Nederlandse of Duitse btw berekenen en afdragen?

U woont in Nederland. U bent zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld zzp'er. U gaat in Duitsland ondernemen en levert goederen of diensten aan klanten in Duitsland. Moet u dan btw in rekening brengen aan uw klant of niet? En als u btw in rekening moet brengen, moet u dan Duitse of Nederlandse btw in rekening brengen?

Mijn bedrijf is in Duitsland gevestigd

Is uw bedrijf in Duitsland gevestigd, dan brengt u Duitse btw in rekening. Periodiek doet u aangifte, en betaalt u de btw.

Dit geldt ook als u een vaste inrichting in Duitsland heeft. Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht.
Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

  • een winkel of een andere vaste verkoopgelegenheid
  • een werkplaats of een fabriek met kantoor

Er is geen sprake van een vaste inrichting bij een opslagruimte, een goederendepot of een inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan onderzoek, reclame en het verstrekken van inlichtingen. Een vakantiewoning die voor verhuur is bestemd, is ook geen vaste inrichting.

In Duitsland gelden de volgende tarieven:

  • Standaard tarief is 19 %, dit is het tarief voor de meeste goederen en diensten
  • Laag tarief is 7 %, dit is het tarief voor onder andere water, sommige etenswaren, boeken, landbouw, hotels en sport
  • Nul tarief is 0%, dit is het tarief voor internationale handel (export) en internationaal vervoer

Mijn bedrijf is in Nederland gevestigd

Is uw bedrijf in Nederland gevestigd, en u heeft geen vaste inrichting in Duitsland. Dan geldt het volgende.

Ik lever goederen aan ondernemers in Duitsland

Levert u goederen aan ondernemers in Duitsland dan past u meestal het 0%- tarief toe. Als u het 0%-tarief toepast moet u kunnen aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen.

Let op: met 'ondernemer' wordt ook bedoeld een organisatie die geen ondernemer is, maar wel een btw-identificatienummer heeft. Via de internetsite van de Europese Commissie kunt u het btw-identificatienummer en de naam- en adresgegevens van uw afnemer controleren.

Ik lever diensten aan ondernemers in Duitsland

Levert u diensten aan ondernemers in Duitsland dan verlegt u meestal de btw naar uw klant. De dienst is belast in Duitsland, waarbij de afnemer zelf de btw berekent en in Duitsland betaalt. Dat noemt men een intracommunautaire dienst.

Let op: met 'ondernemer' wordt ook bedoelt een organisatie die geen ondernemer is, maar wel een btw-identificatienummer heeft. Via de internetsite van de Europese Commissie kunt u het btw-identificatienummer en de naam- en adresgegevens van uw afnemer controleren.

Ik lever diensten aan klanten die in Duitsland geen btw-aangifte doen

Levert u diensten aan klanten in Duitsland die geen btw-aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren, dan brengt u meestal 9% of 21% Nederlandse btw in rekening.

Ik lever goederen aan klanten die in Duitsland geen btw-aangifte doen

Verkoopt u goederen aan een klant in Duitsland die geen btw-aangifte doet, bijvoorbeeld een particulier? Dan brengt u de btw in rekening die in Duitsland geldt en geeft u deze btw in Duitsland aan.

Op deze regel bestaat een belangrijke uitzondering: u mag namelijk tot aan een bepaald drempelbedrag Nederlandse btw in rekening brengen. U leest hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Let op: het drempelbedrag geldt niet voor alle goederen. De regeling geldt bijvoorbeeld niet voor accijnsgoederen. Exporteert u accijnsgoederen naar particulieren in Duitsland? Dan brengt u het Duitse btw-tarief in rekening. U geeft in Duitsland deze btw aan.