Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Kinderen

Kan ik gezinsbijslag krijgen voor mijn kinderen?

U woont in Nederland. U gaat studeren in België. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Nederland maar reist u dagelijks op en neer tussen België en Nederland? Dan woont u nog in Nederland. U bent in Nederland verzekerd voor kinderbijslag AKW. Heeft u een kind? Dan krijgt u kinderbijslag uit Nederland. Behalve als u in België gaat werken of als u naar België verhuist.

Krijg ik kinderbijslag uit Nederland?

Heeft u een kind? En krijgt kinderbijslag AKW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan kan deze kinderbijslag doorlopen. Krijgt u nog geen kinderbijslag? Vraag deze dan aan bij de SVB. U kunt ook kindgebonden budget krijgen. U hoeft dit niet zelf aan te vragen. Dat doet de SVB voor u.

Ik ga werken of stage lopen in België

U gaat in België in loondienst werken. Of u gaat in België in het kader van uw opleiding een stage volgen. En deze stage is volgens het Belgische uitvoeringsorgaan Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) gelijkgesteld aan werken.

Vanaf het moment dat u in België werkt, bent u niet meer sociaal verzekerd in Nederland. U bent in Nederland niet meer verzekerd voor kinderbijslag AKW. Of u in België kinderbijslag kan krijgen, hangt af van de aard van uw studentenwerk.

  • Bent u jobstudent, dan betaalt u in België een verminderde sociale bijdrage en bent u ook alleen verzekerd tegen arbeidsongevallen. Heeft u een kind? Dan kunt u geen kinderbijslag krijgen. Mogelijk kan de andere ouder of verzorger van uw kind, bijvoorbeeld uw partner, wel kinderbijslag krijgen.
  • Bent u werkstudent, dan betaalt u de normale sociale bijdrage. U bent verzekerd als een normale werknemer. Heeft u een kind? Dan kunt u uit België kinderbijslag krijgen. Deze vraagt u aan bij een van de uitvoeringsorganisaties van de gezinsbijslag in de deelentiteit waarin uw werkgever is gevestigd. Voor meer uitleg kunt u bijvoorbeeld terecht bij de publieke uitvoeringsorganisatie van de bevoegde deelentiteit: FONS in het Vlaamse Gewest, FAMIRIS in Brussel-Hoofdstad, FAMIWAL in het Waalse Gewest, of het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Ik ga verhuizen naar België

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in België? Dan woont u mogelijk niet meer in Nederland, maar in België.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Nederland
  • ik ga verhuizen
  • naar België

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar België verhuist om daar te studeren.