Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorg

Waar kan ik zorg krijgen?

U woont in Nederland. U gaat studeren in België. Verblijft u niet in een (studenten)woning in België maar reist u dagelijks op en neer tussen België en Nederland? Dan blijft u als inwoner van Nederland verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en moet u uw zorgverzekering houden. Als u zorgtoeslag krijgt, kan deze doorlopen.

U bent in België niet verzekerd voor geneeskundige zorg. Dat verandert als u in België gaat werken of als u naar België verhuist.

Zorgverzekering

Als u in Nederland een zorgverzekering heeft afgesloten, bent u verzekerd voor het basispakket. Vraag de European Health Insurance Card (EHIC). Dit kan bij uw zorgverzekeraar of via Ehic.nl. De EHIC geeft u tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland recht op noodzakelijke medische zorg. De kaart geeft geen dekking als u naar het buitenland reist om u daar te laten behandelen.

Vergoedingen

U krijgt in Nederland de kosten vergoed voor uw bezoek aan huisarts, ziekenhuis en voor medicijnen. Ook bij tijdelijk verblijf in een ander EU-land, bijvoorbeeld tijdens vakantie, krijgt u vergoeding van ziektekosten.

Als ik ziektekosten maak in België

Heeft u tijdens uw verblijf in België medische zorg nodig? En gaat het niet om een ziekenhuisopname? Dan krijgt u de rekening van de zorgverlener. U heeft twee opties:

  1. U betaalt en stuurt de rekening samen met uw EHIC naar een Belgisch ziekenfonds van uw keuze. Dit ziekenfonds vergoedt u volgens de Belgische tarieven. U krijgt de vergoeding contant of op uw Nederlandse rekening. Het ziekenfonds declareert de kosten bij uw zorgverzekeraar.
  2. U betaalt en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt de factuur meestal volgens de voorwaarden van uw zorgpolis.

Wordt u tijdens verblijf in België opgenomen in een ziekenhuis? Dan hoeft u niet alle kosten voor te schieten. De zorgverlener stuurt de rekening naar een Belgisch ziekenfonds met een kopie van uw EHIC. Dit ziekenfonds betaalt de zorgverlener en declareert de kosten bij uw zorgverzekeraar. U moet zelf een deel bijdragen in de kosten. Dit deel heet ‘remgeld’. Vaak is dat 25% van de rekening.

Ik ga werken of stage lopen in België

U gaat in België in loondienst werken. Of u gaat in België in het kader van uw opleiding een stage volgen. En deze stage is volgens het Belgische uitvoeringsorgaan Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) gelijkgesteld aan werken. Weet u niet of u stage is gelijkgesteld met werken? Neem dan contact op met de RSZ en vraag om een verklaring over de status van uw stage.

Waar moet u op letten als u gaat werken of stagelopen?

Geef aan uw zorgverzekeraar door dat u in België werkt of stage loopt. Uw zorgverzekeraar beëindigt uw zorgverzekering. 

Krijgt u zorgtoeslag? Dan heeft u daar geen recht op, zodra u geen zorgverzekering meer heeft. Zet de toeslag stop via Mijntoeslagen.nl.

Laat u in België inschrijven bij een ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV). Het ziekenfonds of de Hulpkas beslist op welke basis u kunt inschrijven.

In België kunt u werken als jobstudent of als werkstudent:

  • Bent u werkstudent, dan betaalt u de normale sociale bijdrage over uw loon (2,71%%). U bent verzekerd als een normale werknemer. Het ziekenfonds kan u wel inschrijven als verzekerde.
  • Bent u jobstudent, dan betaalt u in België een verminderde sociale bijdrage en bent u ook alleen verzekerd tegen arbeidsongevallen. Het ziekenfonds kan u niet inschrijven als werknemer. Mogelijk wel als student voltijds onderwijs. Kan uw ziekenfonds of de Hulpkas u op geen enkele manier inschrijven en wilt u toch een dekking tegen zorgkosten? Dan kunt u een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

Ik ga verhuizen naar België

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in België? Dan woont u mogelijk niet meer in Nederland, maar in België.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Nederland
  • ik ga verhuizen
  • naar België

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar België verhuist om daar te studeren.