Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Privacy

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Bescherming van uw persoongegevens

Wij beschermen uw gegevens. Dit vinden wij belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U leest hier welke gegevens we van u als klant verwerken. U leest hier welke gegevens we van u verwerken en waarvoor we deze gebruiken.

Wat doen wij met gegevens

We verwerken gegevens. Dat betekent dat we gegevens verzamelen, bewaren, raadplegen en gebruiken om ons werk goed te kunnen doen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening en worden niet aan derden, buiten de deelnemende partijen, verstrekt.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand moeten gaan, of naar die iemand terug moeten voeren. Bijvoorbeeld een naam, identificatienummer of locatie.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij

We gebruiken alleen de gegevens die u ons verstrekt als u een vraag stelt of informatie over uw situatie op laat sturen. Denk hierbij aan uw naam en e-mailadres om u te kunnen bereiken.
We vragen niet om persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/-plaats, nationaliteit, rekeningnummer.

Wat doen we met uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van uw vraag of in reactie op uw verzoek om informatie over uw situatie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt voor:

o data-analyse ter verbetering van onze dienstverlening

o managementrapportages en -overzichten

o historische-, statistische- en wetenschappelijke doeleinden

Hoe beschermen wij uw gegevens

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Hiervoor houden wij ons aan de wet. We hanteren de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) en de ISO 27001 als uitgangspunt voor het informatiebeveiligingsbeleid. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij kunnen alleen gegevens zien die zij nodig hebben voor hun werk. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk (maximaal 2 jaar).

Hoe beschermt u zelf uw gegevens

Er zijn een paar dingen die u zelf kunt doen om uw gegevens te beschermen.

• Houd uw DigiD voor uzelf

Het lijkt misschien vanzelfsprekend. Maar geef nooit uw inloggegevens aan een ander. Wij zullen u nooit vragen om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Niet via internet, e-mail, telefonisch of op welke andere manier dan ook.

• Controleer websites

Vertrouw niet elke website of afzender van een e-mail die om uw persoonsgegevens vraagt. Bedenk of het beantwoorden van de vraag echt nodig is om gebruik te kunnen maken van hun diensten.

• Een veilig ID

In het 'artikel Factsheet Een veilig ID' van de Rijksoverheid leest u over identiteitsfraude. Wat de gevaren zijn en wat u zelf hiertegen kunt doen.

Uw gegevens opvragen

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Als u de afgelopen 2 jaar geen e-mail aan ons heeft gestuurd, hebben wij geen gegevens van u. Heeft u wel contact met ons gehad via e-mail in de afgelopen 2 jaar? Dan kunt u uw gegevens bij ons opvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar grensinfopunt@svb.nl. 

Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken en voor onderzoek (online enquêtes) op onze website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee wij uw computer bij een volgende bezoek kunnen herkennen.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van onze site. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website Veilig internetten.