Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Uitkering en Pensioen

Heb ik recht op uitkeringen en pensioen?

U woont in Nederland. U gaat studeren in België. Verblijft u niet in een (studenten)woning in België maar reist u dagelijks op en neer tussen België en Nederland? Dan woont u nog in Nederland. U bent in Nederland verzekerd voor een uitkering of pensioen. Behalve als u in België gaat werken of naar België verhuist.

Kan mijn nabestaande een uitkering krijgen?

Komt u te overlijden? Dan kan uw partner een nabestaandenuitkering (Anw) uit Nederland krijgen. Wordt uw kind een wees door uw overlijden? Uw kind kan dan een wezenuitkering uit Nederland krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkeringen.

Bouw ik ouderdomspensioen op?

U bouwt in Nederland ouderdomspensioen op. Dit Nederlandse pensioen heet AOW. U krijgt dit pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u de AOW-leeftijd bereikt.

Ik ga werken of stage lopen in België

U gaat in België in loondienst werken. Of u gaat in België in het kader van uw opleiding een stage volgen. En deze stage is volgens het Belgische uitvoeringsorgaan Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) gelijkgesteld aan werken. Weet u niet of u stage is gelijkgesteld met werken? Neem dan contact op met de RSZ en vraag om een verklaring over de status van uw stage.

Vanaf het moment dat u in België werkt, bent u niet meer sociaal verzekerd in Nederland. U bent dan ook niet meer verzekerd voor een uitkering of pensioen. In België kunt u werken als jobstudent of als werkstudent. Als werkstudent bent u in België verzekerd voor een uitkering of pensioen. Als jobstudent bent u alleen verzekerd voor een uitkering bij arbeidsongevallen.

Ziek of werkloos

Of u bij ziekte of werkloosheid een uitkering kunt krijgen, hangt af van de aard van uw studentenwerk.

  • Bent u jobstudent, dan betaalt u in België een verminderde sociale bijdrage en bent u ook alleen verzekerd tegen arbeidsongevallen. Wordt u arbeidsongeschikt door een arbeidsongeval? Dan kunt u een uitkering krijgen van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever.
  • Bent u werkstudent, dan betaalt u de normale sociale bijdrage over uw loon (2,71%%). U bent verzekerd als een normale werknemer. Wordt u ziek en kunt u uw werk niet meer doen? Dan krijgt u eerst 1 maand gewaarborgd loon van uw werkgever. Daarna kunt u een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. U moet zich wel inschrijven bij 1 van de ziekenfondsen in België en de uitkering daar aanvragen. Raakt u uw baan kwijt? Dan kunt u in Nederland de werkloosheidsuitkering WW aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit heeft alleen zin als u ten minste 26 weken heeft gewerkt. Verder moet u zich in Nederland inschrijven als werkzoekende. Voor meer informatie, kunt u terecht bij UWV.

Overlijden

Of uw nabestaande een uitkering kan krijgen, hangt af van de aard van uw studentenwerk.

  • Bent u jobstudent, dan betaalt u in België een verminderde sociale bijdrage en bent u ook alleen verzekerd tegen arbeidsongevallen. Overlijdt u door een arbeidsongeval? Dan kunnen uw nabestaanden een uitkering krijgen van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever.
  • Bent u werkstudent, dan betaalt u de normale sociale bijdrage. U bent verzekerd als een normale werknemer. Als u zou overlijden, kan de partner met wie u bent gehuwd (uw echtgenoot) vanuit België een nabestaandenuitkering krijgen. De Belgische uitkering heet overlevingspensioen. De Federale Pensioendienst (FPD) betaalt dit pensioen.

Pensioen

Of u een pensioen opbouwt, hangt af van de aard van uw studentenwerk.

  • Bent u jobstudent, dan betaalt u in België een verminderde sociale bijdrage en bent u ook alleen verzekerd tegen arbeidsongevallen. U bouwt in België geen ouderdomspensioen op.
  • Bent u werkstudent, dan betaalt u de normale sociale bijdrage. U bent verzekerd als een normale werknemer. U bouwt u in België ouderdomspensioen op. Dit Belgische pensioen heet rustpensioen. U krijgt dit pensioen van de Federale Pensioendienst (FPD) als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ik ga verhuizen naar België

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in België? Dan woont u mogelijk niet meer in Nederland, maar in België.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Nederland
  • ik ga verhuizen
  • naar België

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar België verhuist om daar te studeren.