Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belasting betalen

Betaal ik in Nederland of in België belasting over winst uit onderneming?

U woont in België. U bent zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld zzp’er. Uw bedrijf is gevestigd in België en u gaat een opdracht uitvoeren in Nederland. Of u vestigt zich als zelfstandig ondernemer in Nederland en gaat daar als zelfstandige aan de slag. Waar betaalt u dan belasting over de winst die u maakt?

Om te voorkomen dat zowel België als Nederland belasting heffen over de winst die u maakt hebben België en Nederland onderling afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Aan de hand van die afspraken wordt bepaald of u in België of in Nederland belasting betaalt.

Wanneer betaal ik in Nederland belasting?

Is uw bedrijf in Nederland gevestigd of bent u in Nederland als zelfstandig ondernemer ingeschreven, dan betaalt u in Nederland belasting over de winst die u met uw activiteiten in Nederland maakt.

Dit geldt alleen als u in Nederland beschikt over een vaste inrichting van waaruit u het werk doet. U betaalt dan in Nederland belasting over de winst die aan deze vaste inrichting is toe te rekenen. Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht. Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

  • een winkel of een andere vaste verkoopgelegenheid
  • een werkplaats of een fabriek met kantoor

Er is geen sprake van een vaste inrichting bij een opslagruimte, een goederendepot of een inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan onderzoek, reclame en het verstrekken van inlichtingen. Een vakantiewoning die voor verhuur is bestemd, is ook geen vaste inrichting.

Let op: wordt uw activiteit in Nederland beoordeeld als schijnzelfstandigheid? Ook dan betaalt u in Nederland belasting. Uw opdrachtgever moet in dat geval belasting inhouden en afdragen.

Wanneer betaal ik in België belasting?

Verricht u ook activiteiten buiten Nederland, dan mag het woonland belasting heffen over het deel van de inkomsten over activiteiten die niet in Nederland worden verricht en niet aan de Nederlandse vaste inrichting kunnen worden toegerekend.

Als u in Nederland belasting moet betalen

Als in Nederland belasting moet betalen over de winst die u maakt, dan bent u buitenlands belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting. U berekent uw winst uit onderneming volgens de regels die daarvoor in Nederland gelden.

Als u over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt én een inkomensverklaring kunt overleggen, dan wordt u aangemerkt als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U heeft dan recht op dezelfde heffingskortingen en aftrekposten als een inwoner van Nederland.

U betaalt de verschuldigde belasting via een aanslag. Daartoe doet u ieder jaar in Nederland belastingaangifte. U kunt online aangifte doen via Mijn Belastingdienst. U logt in op Mijn Belastingdienst via DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag dan een gebruikersnaam en wachtwoord aan bij de Belastingdienst.

Let op: bent u ook in Nederland sociaal verzekerd? Dan doet u met uw belastingaangifte tevens aangifte voor de Nederlandse volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.