Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Btw terugvragen

Hoe vraag ik in Nederland betaalde btw terug?

Heeft u btw betaald in Nederland over goederen, diensten of een ingevoerd product uit een niet-EU-land? Hoe vraagt u die terug?

Ik doe in Nederland btw-aangifte

Doet u in Nederland btw-aangifte, dan vraagt u de in Nederland betaalde btw via uw Nederlandse btw-aangifte terug.

Ik doe in Nederland geen btw-aangifte

Doet u geen btw-aangifte in Nederland? Dan kunt u de in Nederland betaalde btw terugvragen via een speciale internetsite van de Belgische belastingadministratie (Intervat). Na ontvangst stuurt de belastingadministratie uw verzoek door naar de belastingdienst in Nederland.

De Nederlandse belastingdienst stuurt aan u een ontvangstbevestiging naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de bedrijfsgegevens in uw verzoek om teruggaaf. Heeft u na 1 maand nadat u uw verzoek heeft ingediend, nog geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan kunt u contact opnemen met Belgische belastingadministratie of de Belastingtelefoon Buitenland in Nederland.

U kunt Nederlandse btw terugvragen over de afgelopen 5 jaar. Doe uw digitale verzoek om teruggaaf van Nederlandse btw over vorig jaar vóór 1 oktober van dit jaar. Daarna kan dit mogelijk niet meer digitaal. U kunt dan een schriftelijk verzoek doen bij de Nederlandse belastingdienst.