Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Premie betalen

Waar betaal ik premie voor de sociale verzekeringen?

Als u sociaal verzekerd bent, kunt u kinderbijslag, uitkeringen, pensioenen of vergoeding van zorgkosten krijgen. U betaalt hiervoor premies. 

U woont in België en gaat als zelfstandige in Nederland werken. Daardoor heeft u te maken met 2 landen waar u sociaal verzekerd kunt zijn en waar u sociale verzekeringspremies kunt betalen. U bent premieplichtig in het land waarin u sociaal verzekerd bent. Welk land dat is, hangt af van uw omstandigheden.

Wilt u weten in welk land u sociaal verzekerd bent?

Als u in België sociaal verzekerd bent

U betaalt bijdragen voor de Belgische sociale verzekeringen. U betaalt geen premies voor de Nederlandse sociale verzekeringen.

Hoe worden de premies berekend?

U betaalt een driemaandelijkse socialezekerheidsbijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij u bent aangesloten. De hoogte van de bijdrage hangt af van het nettoberoepsinkomen in het kalenderjaar waarin u de bijdrage verschuldigd bent. Hoe hoog uw inkomen ook is, u betaalt sowieso de minimumbijdrage van € 864,15 per kwartaal.

Uw jaarinkomen is lager dan € 16.861,46:
u betaalt per kwartaal een bijdrage van € 864,15.

Uw jaarinkomen ligt tussen € 16.861,46 en € 72.810,95: 
u betaalt per kwartaal een bijdrage van € 864,15 plus 5,125% maal (uw jaarinkomen min € 16.861,46).

Uw jaarinkomen ligt tussen € 72.810,95 en € 107.300,3:
u betaalt per kwartaal een bijdrage van € 4.952,48 plus 3,54% maal (uw jaarinkomen min € 72.810,95).

Uw jaarinkomen bedraagt € 107.300,3 of hoger: 
u betaalt per kwartaal een bijdrage van € 4.952,48.

Deze tarieven gelden voor de algemene categorie zelfstandigen (hoofdberoepen). Oefent u naast uw hoofdberoep (bijvoorbeeld als werknemer) ook een zelfstandig bijberoep uit? Of bent u gepensioneerd en werkt u daarnaast als zelfstandige? Dan betaalt u geen of een verminderde bijdrage, tenzij uw jaarinkomen hoger ligt dan € 16.861,46.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

U betaalt premies voor de Nederlandse sociale verzekeringen.

Hoe worden de premies berekend?

U betaalt premies volksverzekeringen en premie Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt deze premie zelf aan de Belastingdienst.

De premies volksverzekeringen zijn:

  • Premie AOW, 17,90%
  • Premie Wlz, 9,65%
  • Premie Anw, 0,1%

U betaalt de premies volksverzekeringen over een inkomen tot € 38.098,00 (in 2024). 

De premie Zvw bedraagt 5,32%%. U betaalt de premie Zvw over maximaal € 75.518,00 per jaar.

Verrekening via aanslag Belastingdienst

U krijgt aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. U kunt de voorlopige aanslag in één keer of in termijnen betalen. Na afloop van elk jaar doet u aangifte van uw inkomen bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst krijgt u daarna een aanslag. Hierin staat of u nog premie terug krijgt of premie moet bijbetalen.