Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Uitkering en Pensioen

Heb ik recht op uitkeringen en pensioen?

Ben ik in België of in Nederland verzekerd voor een uitkering of pensioen?

U woont in België en gaat als zelfstandige in Nederland werken. U kunt een pensioen of uitkering krijgen uit het land waarin u sociaal verzekerd bent. Welk land dat is, hangt af van uw omstandigheden. Door het aanvragen van een A1-verklaring, krijgt u duidelijkheid. Weten hoe dat zit? Bekijk eerst de informatie onder A1-verklaring.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

U bent in Nederland niet verzekerd voor een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. U kunt daarvoor een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.
Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan bouwt u in Nederland AOW-pensioen op. En u bent verzekerd voor de nabestaandenuitkering Anw. Heeft u de AOW-leeftijd wel bereikt? Dan bent u in Nederland alleen verzekerd voor een nabestaandenuitkering Anw. Voor deze verzekeringen moet u zelf socialezekerheidspremies betalen over uw inkomen. Dit doet u door een aangifte in te dienen bij de Belastingdienst. Daarna krijgt u een aanslag voor de premies die u aan de Belastingdienst moet betalen.