Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Verblijfsvergunning

Heb ik een verblijfsvergunning nodig?

Heeft u de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Een geldig paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft. U hoeft zich niet te melden bij de IND.

Heeft u een andere nationaliteit? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. U moet een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. Voordat u een verblijfsvergunning kunt aanvragen heeft u meestal eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een visum waarmee u Nederland kunt binnen komen.

Heeft uw partner een andere nationaliteit?
Als u zelf de nationaliteit heeft van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland heeft, vraagt u bij IND de verblijfsvergunning aan voor uw partner.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie