Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

A1 verklaring

Heb ik een A1-verklaring nodig?

U bent zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld ZZP’er) en woont in Nederland. U gaat als zelfstandige ondernemer in Duitsland werken. U gaat bijvoorbeeld een opdracht in Duitsland uitvoeren of u vestigt zich als zelfstandig ondernemer in Duitsland.

In een aantal situaties moet u een A1-formulier aanvragen. Bijvoorbeeld als normaal gesproken in Nederland werkt en tijdelijk in Duitsland een opdracht gaat uitvoeren. Of als u gelijktijdig in Duitsland en in één of meer andere landen gaat werken. Gaat u uitsluitend in Duitsland werken, dan hoeft u geen A1-formulier aan te vragen.

Wat is een A1-formulier?

Het A1-formulier is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Dit is nuttig in gevallen waar u moet bewijzen dat u sociale bijdragen betaalt in een ander EU-land dan waar u werkt.

Waar vraag ik een A1-formulier aan?

U vraagt het A1-formulier kosteloos aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beslist in welk land u sociaal verzekerd en premieplichtig bent. Onder uw sociale verzekering valt niet alleen uw zorgverzekering. Het gaat ook over kinderbijslag AKW, kindgebonden budget, zorgtoeslag, ouderdomspensioen AOW en nabestaandenuitkering Anw.

Beslist SVB dat u in Nederland verzekerd bent? Dan krijgt u het A1-formulier van de SVB. Als SVB beslist dat u in Duitsland verzekerd bent, dan neemt SVB contact op met de Deutsche Rentenversicherung (DRV). U krijgt het A1 -formulier daarna van de DRV.

Waar ben ik sociaal verzekerd?

Dit is afhankelijk van de manier waarop u als zelfstandige in Duitsland werkt. SVB moet kijken naar alle feiten en omstandigheden en daarna Europese “aanwijsregels” toepassen.

U bent bijvoorbeeld in Nederland sociaal verzekerd, als u:

  • tijdelijk in Duitsland werkt. De SVB noemt dit detachering. U heeft als metselaar een eenmanszaak in Nederland en krijgt een klus in Duitsland. U werkt een aantal weken alleen in Duitsland.
  • afwisselend in Nederland en Duitsland werkt en ten minste 25% van uw werktijd in Nederland werkt. U bent fysiotherapeut en werkt vanuit een praktijkruimte in Nederland en Duitsland. U behandelt meestal patiënten in Nederland.

U bent bijvoorbeeld in Duitsland sociaal verzekerd, als u:

  • uitsluitend in Duitsland werkt. U begint daar bijvoorbeeld een kapperszaak.
  • afwisselend in Nederland en Duitsland werkt, minder dan 25% van uw werktijd in Nederland werkt, en het centrum van belangen van uw werkzaamheden ligt in Duitsland. U heeft een vennootschap in Nederland en in Duitsland. Maar u verleent vooral diensten in Duitsland.

Let op: voor de toepassing van deze aanwijsregels, onderzoekt SVB of u wel of geen zelfstandige bent:

  • In Nederland bent u zelfstandige als u, door uw zelfstandige activiteit in Nederland, niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. U heeft bijvoorbeeld een eigen kledingwinkel in Nederland.
  • In Duitsland bent u zelfstandige als u  onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert. Deze werkzaamheden zijn dan voor eigen rekening om in uw onderhoud te voorzien. Belangrijk hierbij is dat u er op uit bent winst te maken.

Als u in 1 van de landen toch als werknemer wordt beschouwd (u bent bijvoorbeeld schijnzelfstandige), dan moet SVB andere regels toepassen om te bepalen in welk land u sociaal verzekerd bent.