Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Beroepserkenning aanvragen

Wat is beroepserkenning?

Als zelfstandig ondernemer werkt u mogelijk in een gereglementeerd (beschermd) beroep. Dat is een beroep dat u alleen mag uitoefenen als u voldoet aan wettelijke beroepskwalificaties (opleiding, titel, werkervaring). In Nederland voldoet u aan deze kwalificaties. Maar het kan zijn dat dit niet voldoende is om uw beroep in Duitsland te mogen uitoefenen. U moet dan eerst een beroepserkenning aanvragen.

Hoe is de beroepserkenning geregeld?

In Europa zijn afspraken gemaakt over wederzijdse erkenning van diploma's die toegang geven tot gereglementeerde beroepen. Dit is voor een belangrijk deel geregeld in de Europese richtlijn 2005/36/EG.

Let op: deze richtlijn is in beginsel alleen van toepassing als u een EU-nationaliteit heeft. Heeft u een andere nationaliteit? Dan moet u voldoen aan de nationale regels voor beroepserkenning.

Welke beroepen zijn gereglementeerd?

Dit kan per land verschillen. Duitsland kent vooral gereglementeerde beroepen binnen de sectoren zorg, ambachten, handel, en onderwijs. Bent u arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, verloskundige, apotheker, dierenarts of tandheelkundige? Dan is uw beroep altijd gereglementeerd.

Moet ik een beroepserkenning aanvragen?

Dit hangt af van uw beroep.

Heeft u een gereglementeerd beroep? Dan moet u een erkenning vragen van al uw beroepskwalificaties bij de (voor uw beroep) bevoegde instantie in Duitsland. Het kan 4 maanden duren voordat u die erkenning krijgt. Heeft u geen gereglementeerd beroep? U bent vrij om uw beroep in Duitsland uit te oefenen. Het kan handig zijn om uw diploma’s te laten waarderen.

Waar krijg ik meer informatie over beroepserkenning?

Elke EU-land heeft een Assistentiecentrum voor beroepserkenning (AC). In Duitsland is dat de Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen (ZAB). Deze organisatie biedt informatie via de website annerkennung-in-deutschland.de.

Op de website van het Nederlands Consulaat-Generaal in Düsseldorf vindt u meer informatie over de procedure van diploma erkenning.