Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Overlijden

Krijgt mijn partner bij mijn overlijden een uitkering uit Duitsland of Nederland?

U woont in Nederland en gaat als zelfstandige in Duitsland werken. Uw nabestaande kan een uitkering krijgen uit het land waarin u sociaal verzekerd bent, op het moment dat u overlijdt. Welk land dat is, hangt af van uw omstandigheden. Door het aanvragen van een A1-verklaring, krijgt u duidelijkheid. Weten hoe dat zit? Bekijk eerst de informatie onder A1-verklaring.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

Uw partner kan de nabestaandenuitkering Anw uit Nederland krijgen. Wordt uw kind een wees door uw overlijden? Uw kind kan de wezenuitkering Anw uit Nederland krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkeringen.

Onder welke voorwaarden krijgen mijn nabestaanden een Anw-uitkering?

Uw partner krijgt Anw-uitkering als u op het moment van uw overlijden met elkaar getrouwd bent of samenwoont en uw partner:

  • zwanger is of kinderen verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar, of
  • ten minste 45% arbeidsongeschikt is.

Als uw kind een wees wordt door uw overlijden, kan uw kind wezenuitkering Anw krijgen tot 16 jaar (bij invaliditeit tot 18 jaar, en als een kind studeert tot 21 jaar).

Hoe hoog is de Anw-uitkering?

Als de nabestaande zelf geen eigen inkomen heeft, dan bedraagt de Anw-uitkering maximaal 70% van het nettominimumloon. Krijgt de nabestaande een uitkering? Dan wordt deze volledig afgetrokken van de Anw-uitkering. Werkt de nabestaande? Dan speelt de hoogte van het inkomen een rol. Bij een inkomen boven het maximumbedrag vervalt de uitkering.

De wezenuitkering is een vast bedrag dat alleen afhangt van de leeftijd van de wees. De wees kan daarbij dus andere inkomsten ontvangen. Die zijn niet van invloed op de hoogte van het bedrag.

Waar vragen mijn nabestaande de Anw-uitkering aan?

Uw nabestaande vraagt de Anw-uitkering aan in het land waar hij of zij woont op het moment dat u overlijdt.

Woont uw nabestaande in Nederland? Dan vraagt hij of zij de Anw aan bij de SVB.

Woont uw nabestaande in een ander land? Ga naar de website van SVB om te weten hoe uw nabestaande Anw moet aanvragen.