Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Kinderbijslag uit Nederland

Krijg ik kinderbijslag uit Nederland?

Bent u in Nederland sociaal verzekerd? Dan kunt u Nederlandse kinderbijslag krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt ook kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag van de Dienst Toeslagen krijgen. Als u Belgische kinderbijslag ontvangt, moet deze stoppen. Geef dan aan uw kinderbijslagfonds door dat u in Nederland sociaal verzekerd bent.

Wanneer krijg ik Nederlandse kinderbijslag?

Als u één of meer kinderen verzorgt of onderhoudt krijgt u in Nederland kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar. Is uw kind 16 of 17 jaar? Dan krijgt u alleen kinderbijslag als uw kind onderwijs volgt.

Let op: als uw kind 18 jaar of ouder is, krijgt u uit Nederland geen kinderbijslag meer. Studeert uw kind? Dan kan u toch kinderbijslag uit België krijgen. Dat is de kinderbijslag voor grensarbeiders. Vraag deze aan bij het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed) in Hasselt.

Hoe hoog is de Nederlandse kinderbijslag?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 279,49 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 339,38 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 399,27 per kwartaal. U ontvangt de kinderbijslag na afloop van elk kwartaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Soms kunt u tweemaal kinderbijslag krijgen. Bijvoorbeeld als uw kind gehandicapt is en intensieve zorg nodig heeft, of uw kind uitwonend is vanwege een opleiding.

Hoe vraag ik Nederlandse kinderbijslag aan?

U vraagt de Nederlandse kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt kinderbijslag aanvragen via DigiD. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met de SVB. SVB stuurt u een aanvraagformulier.