Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Gezinsbijslagen uit twee landen

Kan ik gezinsbijslagen uit Nederland en uit België krijgen?

Mogelijk kan uw gezin uit beide landen gezinsbijslag ontvangen. Bijvoorbeeld: 

  • U krijgt gezinsbijslag uit België van de bevoegde deelentiteit
  • Uw partner krijgt kinderbijslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag uit Nederland. 

Om te voorkomen dat u dubbel gezinsbijslag krijgt, passen de kinderbijslagorganisaties in beide landen speciale Europese voorrangsregels toe.

Welk land betaalt de gezinsbijslag?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de uitvoerder in de bevoegde deelentiteit beoordelen of u gezinsbijslagen kan krijgen. Daarna beslissen zij op basis van Europese regels welk land bij voorrang betaalt. Zijn de gezinsbijslagen uit het voorrangsland lager dan de gezinsbijslagen uit het andere land? Dan betaalt het andere land een aanvulling. Zo krijgt u altijd het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen.

Waar krijg ik meer informatie?

Voor meer informatie over de samenloop van gezinsbijslagen kunt u contact opnemen met de SVB of met uw uitvoerder in de bevoegde deelentiteit. Bepaal uw SVB-kantoor voor vragen over kinderbijslag