Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorg

Kan ik in België of in Nederland medische zorg krijgen?

In welk land u zich moet verzekeren tegen ziektekosten, hangt af van de vraag waar u sociaal verzekerd bent.

Bent u in Nederland gevestigd en gaat u als zelfstandige ondernemer in België een opdracht uitvoeren, dan blijft u meestal in Nederland sociaal verzekerd. U blijft dan in Nederland verzekerd tegen ziektekosten.

Vestigt u zich echter als zelfstandig ondernemer in België, dan raakt u mogelijk in België sociaal verzekerd en moet u zich in België verzekeren tegen ziektekosten.

Door het aanvragen van een A1-verklaring, krijgt u duidelijkheid over de vraag waar u sociaal verzekerd bent. Weten hoe dat zit? Bekijk eerst de informatie onder A1-verklaring.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

U behoudt uw zorgverzekering en kan in Nederland zorg blijven gebruiken. Geef aan uw zorgverzekeraar door dat u in België gaat werken als zelfstandige. Als u zorgtoeslag krijgt, kan deze doorlopen.

Als u in België sociaal verzekerd bent

U moet uw Nederlandse zorgverzekering stopzetten. Ontvangt u zorgtoeslag? Dan moet u die ook stopzetten. U moet zich in België voor ziektekosten verzekeren. Dat doet u door aansluiting bij een verzekeringsinstelling in België.