Uitkering en Pensioen

Heb ik recht op uitkeringen en pensioen?

Ben ik in Nederland of in België verzekerd voor een uitkering of pensioen?

U woont in Nederland en gaat als zelfstandige in België werken. U kunt een pensioen of uitkering krijgen uit het land waarin u sociaal verzekerd bent. Welk land dat is, hangt af van uw omstandigheden. Door het aanvragen van een A1-verklaring, krijgt u duidelijkheid. Weten hoe dat zit? Bekijk eerst de informatie onder A1-verklaring.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

U bent in Nederland niet verzekerd voor een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. U kunt daarvoor een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.
Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan bouwt u in Nederland AOW-pensioen op. En u bent verzekerd voor de nabestaandenuitkering Anw. Heeft u de AOW-leeftijd wel bereikt? Dan bent u in Nederland alleen verzekerd voor een nabestaandenuitkering Anw. Voor deze verzekeringen moet u zelf socialezekerheidspremies betalen over uw inkomen. Dit doet u door een aangifte in te dienen bij de Belastingdienst. Daarna krijgt u een aanslag voor de premies die u aan de Belastingdienst moet betalen.