Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Ziekte

Krijg ik bij ziekte een uitkering?

Krijg ik een uitkering als ik ziek word?

U woont in Nederland en gaat als zelfstandige in België werken. U kan een ziekte-uitkering krijgen uit het land waarin u sociaal verzekerd bent. Welk land dat is, hangt af van uw omstandigheden. Door het aanvragen van een A1-verklaring, krijgt u duidelijkheid. Weten hoe dat zit? Bekijk eerst de informatie onder A1-verklaring.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

U bent in Nederland als zelfstandige niet verzekerd voor uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte krijgt u dus geen uitkering. Wilt u wel een dekking voor inkomensverlies als u niet meer kunt werken door ziekte? Dan kunt u een inkomensverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Soms is het mogelijk om een vrijwillige verzekering af te sluiten bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Let op: als u zwanger bent, kunt u voor de periode rond de bevalling een zwangerschapsuitkering aanvragen. Dit is de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). De ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken. U vraagt deze uitkering aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), op zijn vroegst als u 24 weken zwanger bent en uiterlijk 2 weken voordat uw verlof ingaat. Als u tijdens de ZEZ-uitkering ziek wordt, dan loopt uw uitkering door. Bent u ziek voordat uw uitkering ingaat of nadat de uitkering is gestopt? Dan krijgt u geen Ziektewet-uitkering van het UWV.

Als u in België sociaal verzekerd bent

Als u bent aangesloten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV), kunt u bij ziekte een uitkering krijgen. In de eerste maand dat u ziek bent, krijgt u niets. Na 1 maand kunt u een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Bent u na 12 maanden nog steeds ziek? Dan krijgt u een invaliditeitsuitkering.

Wanneer krijg ik een uitkering?

U krijgt een uitkering, als u:

 • in de 2 kalenderkwartalen voor het kwartaal waarin u ziek wordt, de sociale bijdrage aan uw socialeverzekeringsfonds heeft betaald; en
 • al uw beroepsactiviteiten hebben stopgezet; en
 • zich correct ziek meldt bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Ziekmelden bij het UWV is nodig omdat u in Nederland woont en uw huisarts geen verklaring hoeft af te geven over uw ziekte. Neem binnen 2 dagen nadat u ziek bent geworden telefonisch contact op met UWV via 088 8982001. Geef door bij welke verzekeringsinstelling in België u zich heeft ingeschreven (ziekenfonds, hulpkas). Na uw ziekmelding roept de verzekeringsarts van UWV u op voor een medisch onderzoek. De resultaten van het medisch onderzoek stuurt UWV naar de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds of de Hulpkas.

Hoe hoog is de uitkering?

U krijgt een vast bedrag per dag voor elke dag van het jaar, behalve voor de zondagen. De hoogte van dit bedrag hangt in de eerste 12 maanden alleen af van uw gezinsomstandigheden. Bent u na 12 maanden nog steeds ziek? Dan krijgt u een invaliditeitsuitkering en hangt het bedrag ook af van het al dan niet stopzetten van uw bedrijf.

Bedragen uitkering voor arbeidsongeschiktheid per gezinssituatie:

Gezinslast

 • de eerste 12 maanden € 77,95
 • na 12 maanden (bedriif niet stopgezet) € 77,95
 • na 12 maanden (bedrijf stopgezet) € 77,95
Alleenstaand
 • de eerste 12 maanden € 61,77
 • na 12 maanden (bedriif niet stopgezet) € 61,77
 • na 12 maanden (bedrijf stopgezet) € 61,77
Samenwonend 
 • de eerste 12 maanden € 47,38
 • na 12 maanden (bedriif niet stopgezet) € 47,38
 • na 12 maanden (bedrijf stopgezet) € 52,97
Voorbeeld:

U woont samen met partner zonder inkomen (gezinslast). U krijgt na 1 maand een uitkering van 26 x € 77,95 = € 2.026,70 bruto per maand.