Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Gezinsbijslagen uit twee landen

Kan ik gezinsbijslagen uit Nederland en uit Duitsland krijgen?

Mogelijk kan uw gezin uit beide landen gezinsbijslag ontvangen. Bijvoorbeeld:

  • U kan Kindergeld van de Familienkasse krijgen.
  • Uw partner krijgt kinderbijslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag uit Nederland.

Om te voorkomen dat u dubbel gezinsbijslag krijgt, passen de kinderbijslagorganisaties in beide landen speciale Europese voorrangsregels toe.

Welk land betaalt bij samenloop de gezinsbijslagen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Familienkasse in Duitsland beoordelen of u gezinsbijslagen kan krijgen. Daarna beslissen zij op basis van Europese regels welk land bij voorrang betaalt. Zijn de gezinsbijslagen uit het voorrangsland lager dan de gezinsbijslagen uit het andere land? Dan betaalt het andere land een aanvulling. Zo krijgt u altijd het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen.

Waar krijg ik meer informatie?

Voor meer informatie over de samenloop van gezinsbijslagen kunt u contact opnemen met de SVB of met de Familienkasse.