Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Kinderbijslag uit Nederland

Krijg ik kinderbijslag uit Nederland?

Bent u in Nederland sociaal verzekerd? Dan kunt u Nederlandse kinderbijslag krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt ook kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag van de Dienst Toeslagen krijgen.

Ontvangt u al kinderbijslag uit Nederland? Dan loopt deze door, zolang u en uw kind aan de voorwaarden voldoen. Geef wel aan de SVB door dat u in Duitsland gaat werken.

Wanneer krijg ik Nederlandse kinderbijslag?

Als u één of meer kinderen verzorgt of onderhoudt krijgt u in Nederland kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar. Is uw kind 16 of 17 jaar? Dan krijgt u alleen kinderbijslag als uw kind onderwijs volgt.

Hoe hoog is de Nederlandse kinderbijslag?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 261,70 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 317,77 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 373,85 per kwartaal. U ontvangt de kinderbijslag na afloop van elk kwartaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Soms kunt u tweemaal kinderbijslag krijgen. Bijvoorbeeld als uw kind gehandicapt is en intensieve zorg nodig heeft, of uw kind uitwonend is vanwege een opleiding.

Hoe vraag ik Nederlandse kinderbijslag aan?

U vraagt de Nederlandse kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt kinderbijslag aanvragen via DigiD. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met de SVB. SVB stuurt u een aanvraagformulier.