Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Andere gezinsuitkeringen

Kan ik nog andere gezinsuitkeringen uit Duitsland en Nederland krijgen?

Kan ik Kinderzuschlag krijgen?

U kunt Kinderzuschlag, als:

 • uw kind jonger dan 25 jaar is, en
 • uw kind in uw huishouden woont, en
 • uw kind niet zelf getrouwd is, en
 • voor uw kind Kindergeld betaald wordt, en
 • het inkomen is maandelijks minimaal € 600,00 voor gehuwden of minimaal € 900,00 voor alleenstaanden, en 
 • het inkomen en vermogen van iedereen in uw huishouden onder de maximumgrens blijft, en
 • er door de Kinderzuschslag geen bijstand (Arbeitslosengeld II of Sozialgeld) betaald hoeft te worden

De maximumgrens voor het inkomen en vermogen berekent de Familienkasse. De Familienkasse houdt daarbij rekening met de hoogte van de bijstand, de bijdrage aan de woonlasten en de totale kindertoeslag.

Hoe hoog is Kinderzuschlag?

De hoogte van de kindertoeslag hangt af van het inkomen en vermogen van de ouder(s). Per maand krijgt u maximaal € 292,00 per kind. De kindertoeslag onvangt u samen met het Kindergeld. U kunt voor uw kinderen ook kosten voor onderwijs en vrijetijd vergoed krijgen. Bijvoorbeeld voor:

 • uitjes en kamp met school of kinderdagverblijf
 • persoonlijke schoolartikelen
 • vervoer van en naar school
 • leerondersteuning 
 • gemeenschappelijke lunch op school, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • uitkering voor deelname aan sociale en culturele activiteiten

Waar vraag ik Kinderzuschlag aan?

Vraag Kinderzuschlag aan bij de Familienkasse. De Familienkasse is onderdeel van de Bundesagentur für Arbeit. Dien de aanvraag in bij de Familienkasse in u woonplaats. Is er in uw woonplaats geen Familienkasse? Dan kunt u terecht bij een Familienkasse bij u in de buurt.

Kan ik Elterngeld krijgen?

U kunt Elterngeld krijgen als:

 • uw kinderen in uw huishouden wonen, en
 • u uw kinderen zelf verzorgt en opvoedt, en 
 • u niet meer dan 32 uur per week werkt

Basiselterngeld

Ouders kunnen samen 14 maanden Basiselterngeld krijgen als zij beiden voor het kind zorgen en daardoor minder inkomen hebben. Ouders kiezen hoe zij de maanden verdelen. De ene ouder kan maximaal 2 maanden krijgen. De andere ouder kan maximaal 12 maanden krijgen.

Elterngeld Plus  

Ouders die tijdens de Elterngeldbetaling tussen 24 en 32 uur per week werken, kunnen Elterngeld Plus krijgen. Ouders krijgen Elterngeld Plus 2 keer zo lang als Basiselterngeld. 1 maand Basiselterngeld is net zo hoog als 2 maanden Elterngeld Plus.

Partnerschaftsbonus 

Iedere ouder kan maximaal 4 extra Elterngeld Plus-maanden krijgen als (Partnerschafts-)bonus. Dat kan als beiden ouders in deze periode tussen 24 en 32 uur per week werken. Ouders krijgen Partnerschaftsbonus voor minimaal 2 en maximaal 4 maanden.

Hoe hoog is het Elterngeld?

De hoogte van Elterngeld hangt af van uw inkomen voor de geboorte van het kind en het inkomen na de geboorte.

Als u in de Elterngeldperiode geen inkomen heeft, is het Basiselterngeld ongeveer 67% van het laatst verdiende nettoloon. Het Basiselterngeld is altijd minimaal € 300,00 en is nooit meer dan € 1.800,00 per maand.

ElterngeldPlus is de helft van het Basiselterngeld . U mag 24 maanden lang de helft van uw inkomen bijverdienen zonder dat het Elterngeld gekort wordt.

Waar vraag ik Elterngeld aan?

Vraag het Elterngeld aan bij de juiste Elterngeldstelle. De adressen vindt u op de website van het Bundesministerium.

Gezinsbijslag voor u of de andere ouder of verzorger

U kunt Kinderzuschlag en Elterngeld krijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor gezinsbijslagen. Dat is ook zo voor de andere ouder of verzorger.