Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorgtoeslag

Kan ik in Nederland zorgtoeslag krijgen?

U woont in Nederland. U gaat als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld als ZZP'er, in Duitsland werken. Ook als zelfstandig ondernemer kunt u zorgtoeslag krijgen. Dat is een bijdrage van de Nederlandse overheid in de kosten van een Nederlandse zorgverzekering. De Dienst Toeslagen betaalt de zorgtoeslag uit.

Wat zijn de voorwaarden voor zorgtoeslag?

U kunt alleen zorgtoeslag krijgen als u een Nederlandse zorgverzekering heeft. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn, mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 37.496 per jaar en mag uw vermogen niet te hoog zijn. Heeft u een toeslagpartner, dan telt zijn inkomen en vermogen mee. Uw gezamenlijk inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 47.368 per jaar.

Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen?

Hoeveel zorgtoeslag u krijgt hangt af van het (gezamenlijke) inkomen. Hoe hoger het (gezamenlijke) inkomen, hoe lager de toeslag.