Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorgverzekerd in Duitsland

Als u in Duitsland verzekerd bent tegen ziektekosten

Als u in Duitsland verzekerd bent tegen ziektekosten

U moet zich in Duitsland voor ziektekosten verzekeren. U moet uw Nederlandse zorgverzekering stopzetten.
Bent u verplicht of vrijwillig verzekerd bij een Krankenkasse? Dan krijgt u zowel in Duitsland als in Nederland de kosten vergoed voor uw bezoek aan huisarts, ziekenhuis en voor medicijnen. En ook als u in andere EU-landen deze ziektekosten maakt, krijgt u die vergoed. Dit geldt ook voor uw meeverzekerde gezinsleden.
Bent u particulier verzekerd? Welke zorg vergoed wordt, hangt af van de dekking die u zelf kiest.

Waar kan ik een verzekering afsluiten?

U kunt een ziektekostenverzekering, Krankenversicherung, afsluiten bij de Krankenkasse. De Krankenkasse beoordeelt of u verplicht bent verzekerd of vrijwillig verzekerd kunt zijn.
Is vrijwillige verzekering geen optie? Sluit dan een particuliere verzekering af. U kunt terecht bij een Krankenkasse. U kiest zelf de dekking. Let goed op of uw polis ook dekking biedt buiten het land waar u deze heeft afgesloten. U bent niet verzekerd voor de Pflegeversicherung. De Pflegeversicherung dekt bijzondere ziektekosten, zoals kosten voor langdurige opname in een ziekenhuis. Als u wel een vergelijkbare dekking wilt, sluit u een particuliere Pflegeversicherung af.

Nadat uw inschrijving is verwerkt, krijgt u:

  • een registratiebewijs (elektonische Gesundheitskarte). Dat is een pasje waarmee u aantoont dat u in Duitsland vergoeding voor medische zorg kunt krijgen.
  • een S1-formulier. Met dit formulier meldt u zich aan bij de zorgverzekeraar CZ in Nederland voor de CZ verdragspolis. Alleen dan krijgt u ook een vergoeding voor de kosten van de zorg in Nederland.  U kunt terecht bij zorgverleners in Nederland en Duitsland. 

U bent in Duitsland ook verzekerd voor de Pflegeversicherung. De Pflegeversicherung dekt bijzondere ziektekosten, zoals kosten voor langdurige opname in een verpleeghuis.

Moet ik mijn zorgverzekering stopzetten?

Als u in Nederland een zorgverzekering heeft afgesloten (een andere dan de CZ Verdragspolis), moet u deze stopzetten. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en geef door dat u zich in Duitsland moet verzekeren en de CZ Verdragspolis moet afsluiten. Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Uw zorgverzekeraar zal die meestal ook beëindigen. U kunt bij CZ een aanvullende verzekering afsluiten voor zorg die niet gedekt is in de Nederlandse basisverzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiotherapie, uitgebreide tandartshulp en alternatieve geneeswijzen. Vraag CZ naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Moet ik in Duitsland een aanvullende verzekering afsluiten?

Wilt u een hogere vergoeding van zorgkosten? Dan kunt u een aanvullende verzekering in Nederland en Duitsland afsluiten. Een aanvullende verzekering geeft extra dekking. U kunt bijvoorbeeld extra tandzorg, brillenglazen of fysiotherapie verzekeren. De premie voor de aanvullende verzekering hangt onder andere af van het pakket dat u kiest, uw leeftijd en gezondheid. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar de mogelijkheden en voorwaarden.

In Nederland en Duitsland bieden verschillende ondernemingen een aanvullende verzekering aan. Sluit u een Duitse aanvullende verzekering (Zusatzversicherung) af bij een verzekeringsmaatschappij die een coöperatie overeenkomst heeft met uw Krankenkasse? Dan kunt u gunstigere condities krijgen. Sommige Duitse verzekeringsmaatschappijen accepteren alleen klanten die in Duitsland wonen.

Let op: U krijgt alleen de vergoedingen uit de aanvullende verzekering in het land waar de aanvullende verzekering is afgesloten. Uw polis bij de Krankenkasse biedt alleen dekking tegen de kosten van Duitse zorg.

Hoe krijg ik mijn zorgkosten vergoed?

Dit is afhankelijk van de keuzes die u maakt. In welk land bezoekt u een zorgverlener? En waar declareert u de kosten?

Als ik ziektekosten maak in Nederland

Als u in Nederland zorg krijgt, stuurt de zorgverlener de rekening rechtstreeks door naar CZ. CZ betaalt dan de rekening. U hoeft zelf niets meer te doen. Let op: de eerste € 385,00 die u in Nederland aan ziektekosten maakt, moet u zelf betalen (dit geldt niet voor bezoek aan de huisarts, verloskundige of kraamzorg). Daarnaast betaalt u soms een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld medicijnen.

Als ik ziektekosten maak in Duitsland

U betaalt eerst zelf de zorgkosten aan de zorgverlener en declareert deze later bij uw Krankenkasse. Bij een ziekenhuisopname hoeft u niet eerst zelf te betalen. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw Krankenkasse
Let op: u hoeft in Nederland niet het verplichte eigen risico te betalen. Dit geldt ook voor het vrijwillig eigen risico, als u dat heeft gekozen.

Waar zijn mijn gezinsleden verzekerd?

Als uw gezinslid geen eigen inkomsten heeft, dan kan hij of zij met u zijn meeverzekerd. Zorgverzekeraar CZ beslist dit. CZ neemt deze beslissing op basis van het door u ingevulde aanvraagformulier voor de CZ Verdragspolis.

  • Als een gezinslid (partner, kind) is meeverzekerd, meldt CZ dit aan de Krankenkasse. Uw gezinslid krijgt een Gesundheitskarte van uw Krankenkasse. Uw meeverzekerde gezinslid krijgt zowel in Nederland als in Duitsland de kosten vergoed voor een bezoek aan huisarts, ziekenhuis en voor medicijnen. De vergoeding van de kosten gaat op dezelfde manier als voor u.
  • Beslist CZ dat uw gezinslid niet is meeverzekerd? Dan is uw gezinslid verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een van de Nederlandse zorgverzekeraars. Heeft u een kind jonger dan 18 jaar? Dan sluit u de zorgverzekering af voor uw kind.

Ik ben particulier verzekerd

Welke zorg vergoed wordt, hangt af van de dekking die u zelf kiest. U kunt uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar meeverzekeren, als zij geen eigen inkomen hebben. Vraag uw Krankenkasse naar de mogelijkheden en kosten. Afhankelijk van de dekking die u zelf kiest, kunnen u en uw gezinsleden zorg in Nederland krijgen. De vergoedingen die daarbij horen, kunt u bij uw verzekeraar opvragen.
U betaalt een nominale premie voor de Krankenversicherung en/of Pflegeversicherung aan de Krankenkasse. De hoogte daarvan verschilt per verzekeraar en is afhankelijk uw leeftijd van de gekozen risicodekking.