Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorgverzekerd in Nederland

Als u in Nederland zorgverzekerd blijft

Geef aan uw zorgverzekeraar door dat u in België gaat werken als zelfstandige. U behoudt uw zorgverzekering en kan in Nederland zorg blijven gebruiken.

Krijg ik vergoeding voor zorgkosten in België?

Heeft u tijdens uw verblijf in België medisch noodzakelijke zorg nodig? En gaat het niet om een ziekenhuisopname? Dan krijgt u de rekening van de zorgverlener. U heeft twee opties:

  1. U betaalt en stuurt de rekening samen met uw EHIC naar een Belgisch ziekenfonds van uw keuze. Dit ziekenfonds vergoedt u volgens de Belgische tarieven. U krijgt de vergoeding contant of op uw Nederlandse rekening. Het ziekenfonds declareert de kosten bij uw zorgverzekeraar.
  2. U betaalt en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt de factuur meestal volgens de voorwaarden van uw zorgpolis.

Wordt u tijdens verblijf in België opgenomen in een ziekenhuis? Dan hoeft u niet alle kosten voor te schieten. De zorgverlener stuurt de rekening naar een Belgisch ziekenfonds met een kopie van uw EHIC. Dit ziekenfonds betaalt de zorgverlener en declareert de kosten bij uw zorgverzekeraar. U moet zelf een deel bijdragen in de kosten. Dit deel heet ‘remgeld’. Vaak is dat 25% van de rekening.