Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorgverzekerd in België

Als u in België verzekerd bent tegen ziektekosten

U moet zich in België voor ziektekosten verzekeren. U moet uw Nederlandse zorgverzekering stopzetten. Een Belgische ziektekostenverzekering kost u ongeveer € 10,00 per maand. U bent dan verzekerd voor bezoek aan de huisarts, ziekenhuis en medicijnen. U krijgt ook de ziektekosten vergoed als u in Nederland ziektekosten maakt.

Waar kan ik een verzekering afsluiten?

U moet zich in België bij een verzekeringsinstelling aansluiten. Dit doet u met een inschrijfformulier van die instelling. U kunt kiezen voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) of voor één van de volgende 5 ziekenfondsen:

  • Christelijke mutualiteit
  • Neutraal ziekenfonds
  • Socialistische mutualiteiten (Bond Moyson, De Voorzorg)
  • Liberale mutualiteit
  • Onafhankelijke ziekenfondsen (Onafhankelijk Ziekenfonds OZ, Securex, Partena)

Een ziekenfonds is niet wettelijk verplicht om u in te schrijven (risico-selectie is dus mogelijk). De Hulpkas kan inschrijving nooit weigeren. Bij de Hulpkas hoeft u geen lidmaatschapsgeld te betalen, bij een ziekenfonds wel (ca. € 10,00 per maand).

Nadat uw inschrijving is verwerkt, krijgt u:

  • een ISI+-kaart. Hiermee kunt u in België vergoeding voor medische zorg krijgen.
  • een S1-formulier. Met dit formulier meldt u zich aan bij de zorgverzekeraar CZ voor de CZ Verdragspolis. Alleen dan krijgt u ook vergoeding voor de kosten van zorg in Nederland.

U kunt dus terecht bij zorgverleners in Nederland en België.

Moet ik mijn zorgverzekering stopzetten?

Als u in Nederland een zorgverzekering heeft afgesloten (een andere dan de CZ Verdragspolis), moet u deze stopzetten. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en geef door dat u zich in België moet verzekeren en de CZ Verdragspolis moet afsluiten. Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Uw zorgverzekeraar zal die meestal ook beëindigen. U kunt eventueel bij CZ een aanvullende verzekering afsluiten.

Moet ik aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming?

Als u in Vlaanderen werkt en 26 jaar of ouder bent, moet u zich aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Bent u 26 jaar of ouder en werkt u in Brussel? Dan mag u aansluiten. Het is niet verplicht. 

De VSB regelt een maandelijks budget voor burgers die zorg nodig hebben. Het gaat om thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie of geestelijke gezondheidszorg. Als u bijvoorbeeld thuiszorg nodig heeft, kunt u het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen. Dat is een maandelijks vergoeding voor, bijvoorbeeld, de kosten van hulp bij wassen of aankleden of hulp in de huishouding.

U sluit aan bij de VSB door u aan te melden bij een van de erkende zorgkassen én de verplichte bijdrage te betalen. Dit is een bedrag van € 58,00 per jaar. Meer weten over de VSB? Bezoek de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Moet ik in België een aanvullende verzekering afsluiten?

Wilt u een hogere vergoeding van ziekenhuiskosten? Dan kunt u bij uw ziekenfonds of een particuliere verzekeraar een “hospitalisatieverzekering” afsluiten. De Hulpkas heeft geen hospitalisatieverzekeringen. Werknemers krijgen soms een hospitalisatieverzekering via hun werkgever (collectieve verzekering).

Hoe krijg ik mijn zorgkosten vergoed?

Dit is afhankelijk van de keuzes die u maakt. In welk land bezoekt u een zorgverlener? En waar declareert u de kosten?

U kiest voor zorg in Nederland

Als u in Nederland zorg krijgt, stuurt de zorgverlener de rekening rechtstreeks door naar CZ. CZ betaalt dan de rekening. U hoeft zelf niets meer te doen. De eerste € 385,00 die u in een jaar aan ziektekosten maakt, zijn altijd voor uw rekening (dit geldt niet voor bezoek aan de huisarts, verloskundige of kraamzorg). Dit heet het ‘eigen risico’. CZ stuurt een rekening met het bedrag dat u moet betalen.

U kiest voor zorg in België

U betaalt eerst zelf de zorgkosten aan de zorgverlener en declareert deze later bij uw ziekenfonds. Bij een ziekenhuisopname hoeft u niet eerst zelf te betalen. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw ziekenfonds. U betaalt zelf een deel van de kosten. Dit deel wat u zelf betaalt heet ‘remgeld’. Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van het soort zorg, maar het is nooit meer dan de helft van de kosten. Daarnaast betaalt u nooit meer dan een maximumbedrag per jaar. Dit heet het systeem van de maximumfactuur.

Let op: u hoeft in Nederland niet het verplichte eigen risico te betalen. Dit geldt ook voor het vrijwillig eigen risico, als u dat heeft gekozen.

Waar zijn mijn gezinsleden verzekerd?

Als uw gezinslid geen eigen inkomsten heeft, dan kan hij of zij met u zijn meeverzekerd. Zorgverzekeraar CZ beslist dit. CZ neemt deze beslissing op basis van het door u ingevulde aanvraagformulier voor de CZ Verdragspolis.

  • Als een gezinslid (partner, kind) is meeverzekerd, meldt CZ dit aan het ziekenfonds of de Hulpkas. Uw gezinslid krijgt een ISI+-kaart van uw ziekenfonds. Mogelijk betaalt u voor een meeverzekerde gezinslid een hoger bedrag aan lidmaatschapsgeld aan uw ziekenfonds. Uw meeverzekerde gezinslid krijgt zowel in Nederland als in België de kosten vergoed voor een bezoek aan huisarts, ziekenhuis en voor medicijnen. De vergoeding van de kosten gaat op dezelfde manier als voor u.
  • Beslist CZ dat uw gezinslid niet is meeverzekerd? Dan is uw gezinslid verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een van de Nederlandse zorgverzekeraars. Heeft u een kind jonger dan 18 jaar? Dan sluit u de zorgverzekering af voor uw kind.